Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Extra controle van fiscus op bepaalde thema’s

Uw aangifte inkomstenbelasting 2013 moet vóór 1 april bij de Belastingdienst binnen zijn. Bij de controle van uw aangifte zal de fiscus scherp letten op bepaalde onderdelen van uw aangifte. Recent heeft de Belastingdienst de controlethema’s voor uw aangifte over 2013 gepubliceerd.

Bepaalde onderdelen van de aangifte inkomstenbelasting 2013 zal de Belastingdienst extra controleren, omdat uit het verleden is gebleken dat het daarbij regelmatig verkeerd gaat. Voor de aangifte over 2013 zijn dat de volgende onderwerpen:
  • zorgkosten, zoals dieetkosten en medicijnen;
  • gastouders;
  • zorgverleners die zorg verlenen aan houders van een persoonsgebonden budget;
  • hypotheekverhoging;
  • giften;
  • vermogen in het buitenland en Belgisch pensioen;
  • echtscheiding
Voorkomen fouten in aangifte inkomstenbelasting
Daarnaast stuurt de fiscus naar zo’n 700.000 belastingplichtigen een brief met informatie over de controlethema’s. Mocht u gebruik kunnen maken van een vrijstelling, dan zal de fiscus u daar ook op wijzen. Op deze manier hoopt de Belastingdienst dat u minder fouten maakt bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting voor 2013.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X