Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Vaarbevoegdheidsbewijs en monsterboekje zeevaart

Elke zeevarende op een Nederlands schip moet een vaarbevoegdheidsbewijs hebben. U moet voldoen aan de eisen van opleiding, ervaring en lichamelijke geschiktheid. De eisen verschillen per functie.

Monsterboekje en monsterrol
Elke zeevarende moet een monsterboekje hebben. Hierin staan gegevens over werkervaring en opleidingen. Het monsterboekje is de basis voor de registratie van de bemanningsleden in het Centraal register bemanningsgegevens. Als scheepsbeheerder kunt u onder bepaalde voorwaarden een ontheffing aanvragen voor een bemanningslid.

Aan boord van een zeeschip moet een monsterrol (lijst van de bemanning) aanwezig zijn. Hierin staan onder meer namen en functies, geboortedata en data van aan- en afmonstering van de bemanning. Als scheepsbeheerder moet u altijd weten welke personen aan boord zijn. U moet Kiwa Register schriftelijk op de hoogte brengen als u een opgemaakte monsterrol of een wijziging in de monsterrol van de kapitein hebt ontvangen.

Hoe vraagt u het aan?
Zeevarenden kunnen het vaarbevoegdheidsbewijs en het monsterboekje digitaal aanvragen bij Kiwa Register. Bent een buitenlandse zeevarende op een Nederlands schip? En komt u uit een land dat geen deel uitmaakt van de EU of de EER? Dan kunt u een vaarbevoegdheidsbewijs laten erkennen bij Kiwa Register.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X