Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Eerste Kamer stemt in met aanpassing Remigratiewet

De Remigratiewet wordt aangepast met ingang van 1 juli 2014. Daardoor krijgen burgers meer eigen verantwoordelijkheid voor de realisering van hun remigratiewens. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin de aanpassing van de wet wordt geregeld.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
  • het vervallen van de eenmalige uitkering voor de kosten van de verhuizing
  • de verhoging van de leeftijdsvoorwaarde voor de maandelijkse remigratie-uitkering van 45 jaar naar 55 jaar en
  • de beperking van de doelgroep van de wet tot de eerste generatie.
Daarnaast moet iemand acht in plaats van drie jaar in Nederland hebben gewoond en minstens één jaar in plaats van zes maanden een uitkering hebben om in aanmerking te komen voor de remigratievergoeding. Aanvragen kunnen nog worden ingediend tot 1 januari 2025.

Dit houdt in dat de huidige voorwaarden nog tot en met 30 juni 2014 van kracht zijn. Iemand die dus op 30 juni 2014 een leeftijd van 45 jaar of ouder heeft, minimaal 6 maanden onafgebroken een rechtgevende uitkering ontvangt, en ook aan de overige voorwaarden van de huidige Remigratiewet voldoet, kan die dag nog een aanvraag indienen, mits hij/zij deze aanvraag nog diezelfde dag (tijdens kantooruren) aflevert bij een kantoor van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X