Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Nieuwe uitzondering voor uitbetaling Belastingdienst op één bankrekening

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een nieuwe uitzondering gecreëerd op de hoofdregel dat de Belastingdienst teruggaven van inkomstenbelasting en toeslagen uitbetaalt op één bankrekening die op naam staat van de belastingschuldige of belanghebbende zelf.

De Invorderingswet 1990 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen bieden de mogelijkheid om uitzonderingen aan te wijzen op de hoofdregel dat de Belastingdienst teruggaven van inkomstenbelasting en toeslagen uitbetaalt op één bankrekening die op naam staat van de belastingschuldige of belanghebbende zelf. Momenteel zijn in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en in de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen als uitzondering opgenomen uitbetalingen op de bankrekening van een lid van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) en van een gemeente in het kader van een schuldregeling of budgetbeheer.

Het komt echter voor dat de schuldregeling of het budgetbeheer niet door de gemeente zelf wordt aangeboden maar door een derde die een subsidiebeschikking van de gemeente heeft ontvangen. Ook komt het voor dat schuldregeling of budgetbeheer door een derde wordt aangeboden op basis van een contract met een zorgkantoor voor het leveren van zorg in natura ingevolge de AWBZ.

Voor de genoemde derden wordt nu een uitzondering gemaakt. Om voor die uitzonderingspositie in aanmerking te komen moeten ze echter wel voldoen aan de norm NEN-ISO 9001. Schuldhulpverleners en budgetbeheerders die voldoen aan de voorwaarden worden gevrijwaard van hoofdelijke aansprakelijkheid, tenzij sprake is van verwijtbaar handelen van of financieel voordeel voor de schuldhulpverlener of budgetbeheerder. De wijziging werkt terug tot en met 1 december 2013.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X