Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Herziening beschikkingen Wet financiering sociale verzekeringen

Het kabinet heeft een nota van wijziging ingediend bij de Tweede Kamer over herziening van beschikkingen op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen. Het kabinet heeft een nota van wijziging ingediend op het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet, de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 en de Werkloosheidswet.

Deze nota van wijziging bevat een aanpassing en verduidelijking van de Wet financiering sociale verzekeringen. Het gaat over de bevoegdheid van de inspecteur van de Belastingdienst tot herzien van beschikkingen over de premieheffing en andere beschikkingen op grond van deze wet. Met deze wijziging wordt de in de praktijk bestaande onzekerheid over de bevoegdheid van de inspecteur om deze beschikkingen te herzien weggenomen. Aan de inwerkingtreding van de wijziging wordt terugwerkende kracht verleend voor beschikkingen tot en met 19 oktober 2013, de dag na publicatie van een uitspraak van een gerechtshof.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X