Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Zorgkantoren lopen pgb-miljoenen mis

De zorgkantoren worstelen met het terugvorderen van onterecht uitgekeerde persoonsgebonden budgetten. In 2012 hebben de zorgkantoren ruim 21,4 miljoen euro als oninbaar moeten afschrijven. Mede hierdoor geven vijf zorgkantoren meer uit dan ze aan budget hebben. Dit blijkt uit het onderzoek ’Uitvoering AWBZ 2012’ van de de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het totaalbedrag van 21 miljoen euro aan oninbaar geld is bijna een verdrievoudiging ten opzichte van 2011, toen de zorgkantoren 8,2 miljoen euro aan onterecht uitgekeerde pgb’s moesten laten liggen, zo meldt Skipr.nl.

Honderd miljoen
Wordt gekeken naar het totaal terug te vorderen bedrag, dus geld dat wel terug gehaald kan worden, dan is daar ook een stijging te zien. In 2011 was dit 119 miljoen euro, in 2012 ging het om 134 miljoen euro, een toename van ruim 12 procent. De NZa noemt de groei van de terugvordering „op zich een positief signaal”. Volgens de NZa laat het zien dat de zorgkantoren „meer controles uitvoeren om vorderingen geïnd te krijgen”.

Niettemin vindt de NZa de groeiende pgb-vordering een punt van zorg. Daarnaast is de NZa bezorgd over het feit dat vijf van de elf zorgkantoren een negatieve wettelijke reserve kennen. Dit betekent dat zij meer uitgeven dan ze aan AWBZ-budget tot hun beschikking hebben. In 2011 telde de NZa nog maar drie zorgkantoren met een negatieve wettelijke reserve.

Ondanks de zorgelijke signalen merkt de NZa de uitvoering van de AWBZ als goed tot voldoende aan. Acht van de elf zorgkantoren worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als goed beoordeeld. De andere drie zorgkantoren scoren net voldoende en moeten hun uitvoeringswerk verbeteren.

Matig
Wel constateert de NZa dat geen enkel zorgkantoor op alle onderdelen de maximale score behaalde. Vier zorgkantoren scoren een onvoldoende op bepaalde onderdelen van de uitvoering. Het gaat dan om de controles of de zorg ook daadwerkelijk geleverd is, het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik, de administratieve organisatie c.q. interne beheersing en de service aan cliënten met een pgb.

Ook zijn de verschillen tussen de zorgkantoren groot. De NZa merkt op dat de kleinere zorgkantoren in het algemeen beter scoren dan de grotere. Zorgkantoor DSW scoort het beste, op de voet gevolgd door Friesland, Zorg en Zekerheid en CZ. De drie zorgkantoren die net voldoende scoren zijn Salland, Achmea en Agis.

Fraude
Onlangs berichtte De Telegraaf van fraude met pgb-budgetten. Een bemiddelingsbureau in het noorden van het land zou een groot deel van het geld van de pgb’s van zo’n tachtig cliënten voor het overgrote deel in eigen zak stoppen. Er zou een fraude mee zijn gemoeid van 3 tot vier miljoen euro, waarmee het een van de grootste fraudezaken is in ons land tot nu toe.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X