Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"



Translate this site


Fiscus in fout met aangifte

In de jaarlijkse belastingaangifte is een pijnlijke fout geslopen. Jonge weduwnaars, weduwen en wezen hebben in bepaalde gevallen recht op een extra heffingskorting over 2013, maar dat voordeel wordt ze in het huidige aangifteprogramma ten onrechte door de neus geboord. De Belastingdienst is druk bezig met het repareren van de fout. De fiscus belooft dat het nieuwe aangifteformulier dat vanaf 1 maart kan worden ingevuld wel correct is.

De extra heffingskorting geldt voor weduwnaars, weduwen en wezen die te jong zijn voor AOW, maar die wel een nabestaandenpensioen ontvangen van het pensioenfonds van hun overleden partner of ouders. Het voordeel bedraagt maximaal 182 euro.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X