Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


VEH pleit voor bevriezen eigenwoningforfait

Vereniging Eigen Huis (VEH) maakt zich zorgen over de stijging van het eigenwoningforfait van 0,6 naar 0,7 procent. "In deze tijd van crisis moet dit er niet bovenop komen", aldus directeur Rob Mulder. VEH pleit voor het bevriezen van het eigenwoningforfait op 0,6 procent. Daarnaast wil de belangenorganisatie voor woningeigenaren de discussie aangaan over de systematiek van de heffing. Door de daling van de WOZ-waarde en de stijging van de huren stijgt het eigenwoningforfait. Mulder noemt dit een ongewenst effect van bijzondere marktomstandigheden en wil dat minister Stef Blok kijkt naar andere methoden.

Woningmarkt
"Nu de woningmarkt weer wat lijkt aan te trekken en de economie daarvan kan profiteren, moeten we er alles aan doen om dit herstel niet weer in de kiem te smoren", zegt Mulder. "Ik ben hoopvol over 2014 waar het de woningmarkt betreft, maar dan moet niet steeds opnieuw een aap uit de mouw van de overheid komen."

Eigenwoningforfait
Het eigenwoningforfait stijgt van 0,6 naar 0,7 procent voor woningen met een woz-waarde tussen de 75.000 en 1.040.000 euro. Huizenbezitters tellen dit percentage van de waarde van de woning op bij hun inkomen in de belastingaangifte. Een stijging van het eigenwoningforfait betekent dat woningeigenaren meer inkomstenbelasting moeten betalen. Hoeveel de verhoging van het eigenwoningforfait gaat opleveren is nog niet bekend. Bij eerdere berekeningen van het ministerie van Financiën is geen rekening gehouden met de daling van de woz-waarde.

Kamervragen
CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt gaf dinsdag al tegenover NU.nl aan Kamervragen te gaan stellen over de kwestie. "Als je in december een lang debat voert over de woningmarkt tot en met 2042 en dan blijkt twee weken later dat er een extra belasting voor 2014 op stapel staat, dan noem ik dat onvolledig informeren van de Kamer", aldus Omtzigt.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X