Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Stichting legt claim van 80 miljoen euro neer bij Belastingdienst

Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) heeft een claim van 80 miljoen euro neergelegd bij de Belastingdienst. Dat meldt SMCO woensdag. De stichting zegt de claim namens honderden mensen in te dienen. De claim is een resultaat van de uitspraak van de Hoge Raad over het gelijkstellen van erfbelasting op privé- en ondernemersvermogen. Sinds een wetswijziging in 2010 zou het verschil tussen erfgenamen van particulier vermogen en mensen die ondernemingsvermogen erven te groot zijn geworden. De claim is voor mensen die tussen 2005 en nu een erfenis of schenking hebben ontvangen, en daar successierecht of schenkbelasting over hebben betaald. Dat betaalde geld wil SMCO nu terugvorderen.

Onderscheid
In de zomer van 2012 oordeelde de rechtbank in Breda dat er onterecht onderscheid wordt gemaakt tussen het erven van vermogen in een onderneming en het erven van privévermogen. Het gerechtshof in Den Bosch kwam in april 2013 echter met een oordeel dat mensen die belasting moeten betalen over het erven van privévermogen geen discriminatie is. SMCO is het met die uitspraak oneens. "Belastingwetgeving dient van goede kwaliteit te zijn om tot rechtmatige inning over te gaan. Wanneer verhogingen willekeurig tot stand zijn gekomen dan is daar natuurlijk allerminst sprake van", aldus de stichting in een verklaring.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X