Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Brussel kritisch over Roemenië en Bulgarije

Brussel heeft zich woensdag kritisch uitgelaten over de ontwikkelingen in de EU-lidstaten Roemenië en Bulgarije. Nog steeds zijn er tekortkomingen in beide landen op het gebied van rechtsstaat, onafhankelijkheid van de rechtspraak en strijd tegen corruptie. De Europese Commissie stelt weliswaar dat er de afgelopen tijd vooruitgang is geboekt, maar niet voldoende. De bevindingen van de commissie vormen voor Nederland een handvat om te beoordelen of Roemenië en Bulgarije rijp zijn voor het paspoortvrije Schengengebied.

Nederland eist duurzame en onomkeerbare hervormingen voordat het akkoord wil gaan met toetreding. De Europese Commissie benadrukt dat Roemenië en Bulgarije klaar zijn voor de Schengenzone. De commissie ziet liever dat er geen link wordt gelegd tussen de bevindingen over de ontwikkelingen in beide landen, en hun toetreding tot Schengen.

Positief
Nederland eist twee positieve verslagen op een rij. Beide voormalige Oostbloklanden moeten onomkeerbare en duurzame stappen zetten in de strijd tegen corruptie, en Bulgarije moet de georganiseerde misdaad beter aanpakken. De volgende rapporten komen over een jaar.

In een eerste reactie op de jongste bevindingen hamert Den Haag opnieuw op ''tastbare vooruitgang'' bij de hervormingen. Nog steeds zijn er punten van zorg waarvoor extra aandacht nodig blijft, benadrukte een zegsman. De regering gaat de verslagen nu uitgebreid analyseren.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X