Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Op grond van EU-recht geldt partnervrijstelling erfbelasting ook voor recht van overgang

Belanghebbende, erfgename, was met erflater gehuwd. Erflater had ten tijde van het overlijden de Nederlandse nationaliteit en woonde al langer dan 10 jaar niet meer in Nederland. Tot de nalatenschap behoren in Nederland gelegen onroerende zaken. De rechtbank oordeelt dat, gelet op het arrest van het HvJ in de zaak Welte, het onthouden van de partnervrijstelling voor de heffing van het recht van overgang in strijd is met het vrij verkeer van kapitaal.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X