Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Beroepsbevolking daalt pas vanaf 2024

De omvang van de Nederlandse beroepsbevolking neemt in de toekomst af, maar niet voor 2024. Bovendien is de daling die dan inzet minder sterk dan verwacht. Dit schrijft het economisch bureau van ABN AMRO in een maandag verschenen rapport over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op middellange en lange termijn. Hoewel op de langere termijn schaarste op de arbeidsmarkt ontstaat, is op de middellange termijn een zogenoemde 'war for talent' niet zo waarschijnlijk, zo voorspelt het rapport.

In bepaalde sectoren zal het echter ook op de middellange termijn moeilijk worden vacatures te vervullen. Dat geldt bijvoorbeeld voor specialistische banen in de financiële dienstverlening en voor nieuwe banen die onder invloed van sociale media ontstaan. Hierin wordt een explosieve groei verwacht.

Tot 2024 neemt de beroepsbevolking nog verder toe, zo denken de economen. Dat komt mede door de stijging van de AOW-leeftijd, waardoor oudere werknemers langer actief blijven op de arbeidsmarkt. Ook de crisis en de hogere arbeidsparticipatie maken dat de beroepsbevolking voorlopig alleen maar toeneemt.

Negatieve scenario
ABN AMRO verwacht dat de beroepsbevolking in het gunstigste geval met 2,5 procent stijgt de komende tien jaar. Tussen 2024 en 2040 volgt volgens de economen dan - in het meest negatieve scenario - een krimp van dik vijf procent ten opzichte van het niveau van 2012. In het beste geval is dat twee procent. In 2013 omvatte de beroepsbevolking 7,3 miljoen mensen.

De onderzoekers nuanceren het eigen onderzoek door aan te geven dat de toekomst niet eenvoudig is te voorspellen. De economen vragen zich af of een analyse van geboorte- en migratiecijfers volstaat bij het voorspellen van de omvang van de beroepsbevolking.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X