Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Fiscus draait duimschroeven aan

Op 1 januari zijn de regels voor fiscale boetes aangescherpt door het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB). Een waarschuwing is op zijn plaats. Hoe wordt de hoogte van een boete opgebouwd? Met de introductie van standaardboetebedragen en standaardboetepercentages voor verzuimboetes wordt het allemaal eenvoudiger; eenvoudiger (te begrijpen) voor de potentiële overtreder; eenvoudiger in de uitvoering door de Belastingdienst.

De hoogte van de boete is volgens de staatssecretaris afgestemd op:
  • de ernst van de overtreding
  • de doelgroep
  • de last die de overtreding met zich brengt voor de Belastingdienst.
Hoe deze mix leidt tot een specifieke boete is mij niet bekend. Blijkbaar spelen de kosten die de Belastingdienst moet maken om de overtreding te '(re)pareren' een rol. Best bijzonder bij strafvervolging lijkt me, want dat is de fiscale boete. Maar à la, dat is niet mijn specifieke terrein.`

Hoewel gewerkt gaat worden met standaarden, moet er toch ook een uitzondering mogelijk zijn aldus het besluit. Weg is de eenvoud voor de overtreder en de Belastingdienst. Dit wordt de 'uitzonderlijkgevalbepaling' genoemd. Een nieuw woord met slechts vijf hits op Google op dit moment. Woord van het jaar 2014 zal het niet worden. Ofwel, de Belastingdienst kan hogere boetes opleggen als zij daar aanleiding toe ziet.

Overigens gelden de per 1 januari geldende boetebedragen niet voor de zogenaamde inkeerders. Zij hebben tot 1 juli de tijd om schoon schip te maken en niet eerder opgegeven buitenlands inkomen of vermogen alsnog bij de Belastingdienst te melden.

Gaat de Belastingdienst een beetje strafrechter spelen? Een ander bijzonder fenomeen vanaf 1 januari is dat de Belastingdienst bij het bepalen van de hoogte van een zogenaamde vergrijpboete, andere niet-fiscale overtredingen of delicten kan meewegen. Denk aan betaling van steekpenningen, het werken met illegalen, faillissementsfraude, verduistering, bedreiging, handel in verdovende middelen, milieudelicten etc.

Een voorbeeld: Een werknemer verduistert geld van zijn werkgever, een niet-fiscaal delict. Pas als hij deze inkomsten niet in zijn aangifte meldt pleegt hij een fiscaal delict. Op dat moment kan de Belastingdienst op basis van de fiscale wetgeving een boete opleggen. De hoogte van deze boete kan, volgens het besluit, naar boven worden bijgesteld vanwege de verduistering. Het niet-fiscale delict 'verduistering' kan op basis van de wet enkel door een strafrechter worden bestraft. Het risico van dubbele bestraffing ligt niet meer op de loer maar openbaart zich hier in volle glorie.

Elke belastingplichtige moet zijn aangifte inkomstenbelasting c.q. vennootschapsbelasting op tijd indienen. Dat is binnen de wettelijke termijnen die daarvoor gelden. Werd verzuimd deze op tijd in te dienen, dan volgde een herinneringsbrief van de Belastingdienst en – indien nodig – daarna nog een aanmaning tot het doen van aangifte. De Belastingdienst gaat die twee brieven combineren. Belastingplichtigen ontvangen nog maar éénmaal een reminder.

Wordt vervolgens niet binnen de gestelde termijn de vereiste aangifte gedaan, dan wordt een boete opgelegd. Zoals gezegd een standaardboete van 344 euro (inkomstenbelasting) of 2.460 euro (vennootschapsbelasting). Besluit de belastingplichtige alsnog binnen de bezwaartermijn aangifte te doen, dan krijgt hij een korting op de opgelegde boete. Wegens goed gedrag zal ik maar zeggen; 49 euro (inkomstenbelasting) of 246 euro (vennootschapsbelasting). Hoe gering de boete daarna ook is, deze blijft in stand. De 'fout' is immers wel gemaakt, aldus de staatssecretaris en dat moet de belastingplichtige ook weten.

Belangrijk is dat de taakstelling in het regeerakkoord wordt gehaald. Een aantal boete-maatregelen in het regeerakkoord moet 70 miljoen euro opbrengen. Ook de boete bij het te laat betalen op de (maandelijkse/kwartaal) aangiften omzetbelasting en loonheffing worden verhoogd. Met 50 procent! Voorwaar een niet misselijke verhoging naar mijn mening. Ondernemers betaal dus altijd op tijd. Wie gewaarschuwd is, geldt als belastingplichtige voor twee.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X