Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Asscher denkt aan hoger beroep kinderbijslag

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) denkt erover in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter over kinderbijslag in het buitenland. De rechtbank in Amsterdam bepaalde dat Nederland kinderbijslag die naar Marokko gaat niet mag verlagen vanwege afspraken tussen Nederland en Marokko.

Maar Asscher zei zaterdag tegen de NOS vast te willen houden aan het uitgangspunt dat de hoogte van de kinderbijslag aan de levensstandaard van een ander land aangepast mag worden. „Ik leg me er niet zo maar bij neer dat dit belangrijke beginsel opeens niet meer zou kunnen.”

Zes stellen uit Marokko, drie uit Turkije en één uit Egypte spanden een zaak aan, omdat ze minder kinderbijslag ontvangen. Met Turkije zijn er geen afspraken over kinderbijslag, dus daar mag die wel worden verlaagd, besliste de rechter. In alle gevallen wonen de Turkse ouders in Turkije. Het Egyptische stel woont in Nederland. In hun geval bepaalde de rechter dat de kinderbijslag niet mag worden verlaagd, omdat de verplichte onderhoudsbijdrage ook niet wordt verlaagd.

Sinds januari 2013 wordt de kinderbijslag voor kinderen buiten de Europese Unie verlaagd op basis van het woonlandbeginsel. De toelage wordt aangepast aan de kosten van het levensonderhoud waar het kind woont. Dat gold overigens ook voor de nabestaandenuitkering, maar daarover besliste de rechter vorig jaar al dat die niet mag worden verlaagd.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X