Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Naturalisatie na 7 jaar verblijf in Nederland

Buitenlanders die Nederlander willen worden, komen hier voortaan voor in aanmerking na 7 jaar rechtmatig verblijf in Nederland. Op dit moment geldt nog een termijn van 5 jaar. Met dit voorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap - aangekondigd in het Regeerakkoord - heeft de Rijksministerraad ingestemd op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.

Het kabinet vindt dat met zeven jaar meer recht wordt gedaan aan het uitgangspunt dat iemand een substantiële periode in Nederland moet hebben verbleven voordat iemand het Nederlands paspoort kan krijgen. Uit onderzoek blijkt dat de kans op betaald werk en het volgen van een opleiding toeneemt naarmate iemand langer in Nederland woont. Vaak blijkt op dit moment dat buitenlanders - ook na het vervullen van hun inburgeringsplicht - nog steeds niet volledig participeren in de samenleving.

Nieuwe Nederlanders mogen stemmen bij nationale verkiezingen. Ook kunnen ze met een Nederlands paspoort eenvoudiger reizen.

Op dit moment moet iemand die de Nederlandse nationaliteit wil verkrijgen nog gedurende vijf jaar onafgebroken en rechtmatig in Nederland hebben verbleven. Verder moet de identiteit van betrokkene aan de hand van documenten zijn vastgesteld, moet het inburgeringsexamen zijn behaald en mag hij of zij geen gevaar voor de openbare orde zijn.

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Tweede Kamer. De zevenjaarstermijn treedt in werking nadat het voorstel door Tweede en Eerste Kamer is aangenomen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X