Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Geen premievrijstelling voor stuurvrouw op Rijnvaart

Hof 's-Gravenhage oordeelt in hoger beroep dat het binnenvaartschip wordt geëxploiteerd voor rekening en risico van haar echtgenoot en dat de zetel van zijn onderneming niet buiten Nederland is gelegen. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Mevrouw X (belanghebbende) werkt in 2006 als stuurvrouw op het binnenvaartschip dat eigendom is van haar echtgenoot, de heer Y. Zij hebben twee kinderen. Het gezin woont in Nederland. X is in dienstbetrekking bij de in Luxemburg gevestigde B sa. Volgens Rechtbank 's-Gravenhage is X in Nederland verzekerd en premieplichtig voor de volksverzekeringen. X beroept zich als rijnvarende vergeefs op de in Luxemburg afgegeven E106-verklaring. X gaat in hoger beroep.

Hof 's-Gravenhage (MK I, 13 november 2012, BK-11/00858, V-N2013/15.1.3) oordeelt dat het schip wordt geëxploiteerd voor rekening en risico van Y en dat de zetel van zijn onderneming niet buiten Nederland is gelegen (HR 9 december 2011, nr. 10/03927, V-N 2011/66.17). X stelt vergeefs dat de Minister van Financiën welbewust het standpunt heeft ingenomen dat de zetel van de onderneming van Y in de periode 2004 t/m 2009 in Duitsland is gelegen. In de bewuste brief staat namelijk dat Nederland slechts terugtreedt bij effectieve dubbele belastingheffing, in de zin van een daadwerkelijke dubbele belastingbetalingsverplichting.

Het beroep van X is ook voor het overige ongegrond. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X