Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Talent alleen is niet voldoende voor 30% regeling

Talent alleen is niet voldoende om in aanmerking te komen voor de zogeheten 30%-regeling. Maar talent én ervaring tezamen kunnen uitgroeien tot de voor de 30%-regeling benodigde schaarse specifieke deskundigheid. Tot dit oordeel kwam onlangs Hof Den Bosch in een procedure van een jonge, veelbelovende profvoetballer uit België. Uit het buitenland aangetrokken werknemers komen onder voorwaarden in aanmerking voor een fiscale faciliteit, de 30%-regeling. De betreffende werknemer moet dan over kennis, kundigheid of ervaring beschikken die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of slechts schaars aanwezig is.

De procedure betreft een jonge Belgische profvoetballer in dienst van een Nederlandse eredivisieclub. Voor zijn indiensttreding bij de Nederlandse club, behoorde hij een half jaar tot de selectie van een Belgische voetbalclub die speelt op het hoogste Belgische niveau. Volgens het hof is het in dit geval lastig om de kennis, kunde en ervaring van de werknemer vast te stellen, omdat het moeilijk is om te definiëren wat de kwaliteit is van een jong voetbaltalent. Inzake een vergelijkbare casus heeft het hof in 2010 beslist dat het aanleggen van een kwantitatieve maatstaf in deze situatie het meest reëel is. Er moet dus bepaald worden hoe vaak en hoe lang de voetballer voor binnenkomst in Nederland op een niveau heeft gespeeld dat vergelijkbaar is met dat van een Nederlandse eredivisieclub. In dit geval bleek de ervaring van de voetballer in kwestie niet voldoende om te kwalificeren voor de 30%-regeling.

Hoofdlijnen 30%-regeling
De 30%-regeling is een belastingfaciliteit voor werknemers die zijn aangeworven uit het buitenland (ingekomen werknemers) en die beschikken over specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is en voor werknemers die naar het buitenland zijn uitgezonden (uitgezonden werknemers). Op basis van deze regeling kan aan kwalificerende werknemers een belastingvrije vergoeding worden uitbetaald van -kort gezegd- maximaal 30% van het loon plus een vergoeding voor extraterritoriale kosten (veelal extra kosten van huisvesting buiten het land van oorsprong) plus het bedrag aan schoolgelden. De duur van de 30%-regeling is maximaal acht jaar (tien jaar tot en met 2011).

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X