Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Buitenlandse topverdieners betalen graag weinig belasting

Kenniswerkers uit het buitenland met een hoog salaris zijn gevoelig voor lage belastingen, blijkt uit een studie. De Nederlandse 30-procentregeling is daarmee een belangrijk wapen op de internationale arbeidsmarkt. Bedrijven, vaak multinationals, die tijdelijk hoogopgeleide buitenlandse werknemers naar Nederland willen halen, kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de zogenoemde 30-procentregeling. Die houdt in dat maximaal 30 procent van het loon — inclusief een speciale onkostenvergoeding — als belastingvrije vergoeding mag worden verstrekt. Nederland is niet het enige Europese land dat fiscale cadeautjes uitdeelt aan buitenlands toptalent. Ook België, Denemarken, Finland, Portugal, Spanje, Zweden en Zwitserland kennen dergelijke regelingen. Maar hoe effectief zijn die?

Buitenlandse grootverdiener en fiscus
Uit recent onderzoek op basis van Deense gegevens, blijkt dat fiscale prikkels voor internationale kenniswerkers grote invloed kunnen hebben, vooral bij werknemers met hoge salarissen. Economen Camille Landais, Henrik Kleven en Emmanuel Saez leggen op discusiesite Vox uit hoe dat werkt.

Denemarken voerde in 1992 een belastingkorting in voor buitenlandse kenniswerkers, die vooral voordelig is bij inkomens vanaf 100 duizend euro. Dan hoor je in Denemarken bij de 1 procent die het meest verdient. Wat blijkt? Het aandeel van buitenlanders bij de 0,5 procent in Denemarken die het meest verdient is sinds de invoering van de gunstige fiscale regeling gestegen naar 7,5 procent, terwijl dit zonder deze regeling naar schatting 4 procent zou zijn geweest. Dat is statistisch een groot effect.

Uniforme regels binnen Europa
Conclusie van de onderzoekers is dat buitenlandse topverdieners sterk gevoelig zijn voor fiscale prikkels, wat ook verklaart waarom Europese landen op dit vlak met elkaar concurreren. Tegelijk zijn de negatieve gevolgen voor landen die geen speciale regeling voor buitenlandse veelverdieners hebben, relatief groot. Dat pleit er volgens de onderzoekers voor om bijvoorbeeld binnen Europa uniforme regels af te spreken voor het belasten van hoogopgeleide migranten.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X