Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Vermogende vreemdelingen makkelijker toegelaten

Vermogende vreemdelingen kunnen vanaf 1 oktober van dit jaar makkelijker een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. Als zij beschikken over een vermogen van ten minste 1.250.000 euro en dit bedrag investeren in het Nederlands bedrijfsleven, kunnen ze een reguliere verblijfsvergunning voor de duur van één jaar ontvangen. Staatssecretaris Teeven wil met dit voorstel een impuls geven aan de Nederlandse economie.

Het Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken beoordeelt of de investering van de vermogende vreemdeling naar een bedrijf gaat dat toegevoegde waarde heeft voor de Nederlandse economie. Die toegevoegde waarde is er als de investering voor extra werkgelegenheid zorgt en/of het bedrijf een innovatief karakter heeft. De vreemdeling wordt zo direct betrokken bij de Nederlandse economie.

Om misbruik te voorkomen zal de herkomst van het vermogen worden getoetst. Het kabinet wil niet dat de regeling wordt gebruikt voor het witwassen van crimineel geld. Daarom toetst de IND of de vreemdeling een gevaar is voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Ook zal de IND informatie inwinnen bij de Financial Intelligence Unit (FIU)-Nederland, die belast is met de uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De FIU Nederland kan daarbij zijn internationale netwerk in 134 landen gebruiken.

Verder dient de vreemdeling te beschikken over een accountantsverklaring die is afgegeven door een Nederlands accountantsbureau met een vestiging in het land van herkomst van de vreemdeling. In die verklaring moet staan dat niet is gebleken dat het vermogen dat wordt geïnvesteerd een malafide herkomst heeft.

De verblijfsvergunning zal in eerste instantie voor de duur van één jaar aan de vermogende vreemdeling worden afgegeven, zodat bij de verlengingsaanvraag opnieuw kan worden getoetst of nog steeds aan de voorwaarden van de regeling wordt voldaan en de investering een duurzaam karakter heeft.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X