Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Geen verzuimboete als door geblokkeerde account aangifte te laat binnenkomt

Rechtbank Zeeland-West-Brabant acht het aannemelijk dat het niet tijdig doen van de aangifte IB/PVV op de voorgeschreven wijze enkel te maken had met problemen met het doen van elektronische aangifte. De rechtbank vernietigt daarom de verzuimboete wegens het te laat doen van aangifte.

Een belastingplichtige krijgt van de Belastingdienst een aanmaning om op straffe van een verzuimboete aangifte IB/PVV te doen over het jaar 2009. Zijn gemachtigde dient op de laatste dag van de in de aanmaning genoemde termijn een uitdraai van de aangifte in. Dit omdat de aangifte vanwege een blokkering van het account van de belastingplichtige op dat moment niet elektronisch verzonden kon worden. De inspecteur legt de belastingplichtige de thans in geschil zijnde verzuimboete van € 226 op wegens het niet tijdig doen van aangifte.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant acht het aannemelijk dat het niet tijdig doen van de aangifte op de voorgeschreven wijze enkel te maken had met problemen met het doen van elektronische aangifte. De rechtbank oordeelt dat sprake is van afwezigheid van alle schuld en vernietigt de verzuimboete. Gesteld noch gebleken is dat het aan de belastingplichtige of zijn gemachtigde te wijten is dat het account is geblokkeerd, noch dat de belastingplichtige of zijn gemachtigde op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn van de blokkering.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X