Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Toch geen inkomensafhankelijk eigen risico in de zorg

Het eigen risico in de zorg wordt niet inkomensafhankelijk. Dat voornemen wordt uit het regeerakkoord van VVD en PvdA geschrapt. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Dat de maatregel, die in zou gaan per 2015, vervalt zou in het kader van Prinsjesdag (dinsdag 17 september) bekend worden gemaakt. De nivelleringsmaatregel zou onder meer vervallen omdat hij onuitvoerbaar zou zijn.

Volgens de NOS worden de lagere inkomens gecompenseerd met meer zorgtoeslag. Voor de hogere inkomens de algemene heffingskorting wordt afgeschaft: die groep mag straks niet langer een bedrag van 2.001 euro netto aftrekken van hun inkomstenbelasting. Het gaat daarbij om mensen die meer dan 55.991 euro bruto per jaar verdienen. De heffingskorting, die voor iedereen geldt die in Nederland woont en belastingplichtig is, wordt naar verwachting in stappen teruggebracht.

Het eigen risico inkomensafhankelijk maken was een wens van de PvdA. In de huidige situatie, die volgens de NOS nu dus behouden blijft, is het eigen risico voor iedereen 350 euro. Volgens onze economie- en zorgredacteur Jeroen Wester is dit een logische beslissing: "Het eigen risico inkomensafhankelijk maken zou technisch heel ingewikkeld worden. Je moet het per inwoner administratief afhandelen. De grenzen tussen een laag en een hoger inkomen zouden bovendien heel hard worden. Vergelijkbaar met het systeem van vroeger, toen er ziekenfonds en particuliere verzekeringen waren: als je meer gaat verdienen, moet je opeens veel meer betalen, waardoor je er per saldo op achteruitgaat. Er waren dus allemaal uitvoeringsproblemen. En de zorg is al zo ingewikkeld."

De ideologische reden voor een inkomensafhankelijk eigen risico, namelijk nivelleren, kan ook op andere manieren bereikt worden, aldus Wester: "Bijvoorbeeld door de zorgtoeslag te verhogen. Dat is óók een instrument om te nivelleren. Het is volgens mij goed om de inkomenspolitiek zo veel mogelijk uit de zorg te halen. Toen er vorig jaar ophef was over de inkomensafhankelijke zorgpremie, was de kritiek van economen: je kunt beter via belastingen nivelleren. Het inkomensafhankelijk maken van de premie had niks te maken met stijgende zorgkosten, maar met inkomenspolitiek."

Nivelleren is een wens van de PvdA, de partij die traditioneel voor kleine inkomensverschillen is. "Dit is de uitkomst van een compromis. De PvdA wil nivelleren, dat was een punt van de kabinetsbesprekingen. Ik kan me voorstellen dat de PvdA dit niet zomaar weggeeft."

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X