Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Rechters geven geen exclusieve lessen meer aan advocatenkantoren

Rechters geven geen cursussen of lezingen meer die bestemd zijn voor advocaten van één kantoor. De presidenten van de gerechten hebben deze week ingestemd met dat voorstel van hun dagelijks bestuur. Rechters blijven lesgeven aan advocaten, maar dan moet de cursus in beginsel ook toegankelijk zijn voor deelnemers van andere advocatenkantoren. Daarmee willen de presidenten elke schijn van partijdigheid vermijden.

Discussie
Een raadsheer-plaatsvervanger (invalrechter bij het gerechtshof) die zelf verbonden is aan een advocatenkantoor, vroeg zijn president afgelopen zomer welke regels de Rechtspraak hanteert bij het geven van lezingen, voordrachten of cursussen aan advocaten. Hij wilde graag duidelijkheid hebben voor advocatenkantoren die cursussen organiseren en vroeg om een gezamenlijk standpunt, afgestemd met de presidenten van gerechten, het parket en de Hoge Raad. De vraag van die raadsheer-plaatsvervanger was aanleiding voor de formulering van dit gezamenlijke standpunt door eerst de appelpresidenten en vervolgens het dagelijks bestuur van de presidentenvergadering. De overige presidenten stemden maandag in met het standpunt.

Waardevolle feedback
De gerechtspresidenten vinden het prima dat rechters en raadsheren lessen en voordrachten verzorgen, al of niet betaald. Als rechters betaald krijgen voor het geven van een cursus, moeten zij dat aantoonbaar in hun eigen tijd doen. Als zij de cursussen onder werktijd geven, moeten de verdiensten worden afgedragen aan het gerecht waarbij zij werken.

Het geven van onderwijs draagt bij aan de kwaliteit van de rechtspleging en levert waardevolle feedback op, vinden de presidenten. Zij willen echter voorkomen dat de indruk ontstaat van een bijzondere band tussen een individuele rechter en een bepaald advocatenkantoor. Daarom moeten dergelijke bijeenkomsten voortaan toegankelijk zijn voor een bredere groep. Rechters kunnen nog wel exclusief voor één kantoor optreden op uitnodiging van een andere organisator, zoals een juridisch opleidingsinstituut of uitgeefconcern.

Nevenregister
Het is rechters toegestaan naast hun ambt ook andere functies te vervullen. Deze nevenfuncties worden vermeld in een openbaar register.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X