Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Hoge Raad viert 175-jarig bestaan

De Hoge Raad der Nederlanden bestaat op dinsdag 1 oktober 175 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert de Hoge Raad een symposium waarin wordt stilgestaan bij de maatschappelijke betekenis van het werk van de Hoge Raad. Ook heeft de Hoge Raad in samenwerking met Prodemos, het Huis voor democratie en rechtsstaat, een onderwijsfilm laten maken waarin het werk van de Hoge Raad wordt belicht. Deze film wordt tijdens het symposium gepresenteerd.

Maatschappelijke functie Hoge Raad
Uitspraken van de Hoge Raad zijn voor niet juristen soms moeilijk te begrijpen. Daardoor lijken ze misschien voor veel mensen een ‘ver van ons bed-show’. Ook omdat ze worden gedaan in een specifieke zaak. Maar juist uitspraken van de Hoge Raad hebben vaak een betekenis die verder reikt dan die ene zaak; een beslissing van de Hoge Raad is vervolgens ook leidraad in alle soortgelijke zaken. Het zijn bijvoorbeeld beslissingen over aansprakelijkheid voor een verkeersongeval, beslissingen die de belastingbetaler aangaan (bv. over de inkomstenbelasting, onroerende-zaakbelasting, vennootschapsbelasting), ze gaan over alimentatie, ondertoezichtstellingen, stakingsrecht, de privacy van telefoongesprekken of e-mailverkeer, huisvredebreuk, noem maar op. En dan zijn er natuurlijk de strafzaken: zijn de rechten van het slachtoffer gerespecteerd, hebben politie en justitie de regels nageleefd, kon een hof veroordelen of vrijspreken? Voor grote groepen mensen hebben uitspraken – vaak zonder dat mensen zich daarvan bewust zijn – direct betekenis. In algemenere zin kun je zeggen dat de Hoge Raad de koers van het Nederlandse recht kan bepalen waar de wet geen uitsluitsel biedt.

Sprekers op het symposium over de maatschappelijke betekenis van het werk van de Hoge Raad zijn: the Right Hon the Lord Mance, Justice of The Supreme Court of the United Kingdom, mr. C. Timmermans, oud-rechter bij het Europese Hof van Justitie, mr. D.J.C. Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, mr. G. de Groot, raadsheer in de Hoge Raad.

Wanneer: dinsdag 1 oktober, 13.00 -16.00 uur
Waar: Koninklijke Schouwburg Den Haag, Korte Voorhout 3

Hoge Raad algemeen
De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter op het gebied van straf-, civiel en belastingrecht. De Hoge Raad is cassatierechter. Dat betekent dat het geen derde instantie is die de feiten na rechtbank en gerechtshof nog een derde keer onderzoekt. De Hoge Raad toetst of eerdere rechters het recht op juiste wijze hebben uitgelegd en toegepast. En of uitspraken voldoende en begrijpelijk zijn gemotiveerd. De cassatieprocedure is er op gericht de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming te bevorderen en te verzekeren.

Onder de invloed van de Fransen kwam na de Bataafse omwenteling in 1795 de cassatierechtspraak in Nederland tot ontwikkeling. De Hoge Raad functioneert in zijn huidige vorm en onder zijn huidige naam vanaf 1 oktober 1838.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X