Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Mijn AOW gaat later in. Hoe overbrug ik de periode tot ik AOW ontvang?

Als u door de hogere AOW-leeftijd tijdelijk niet genoeg inkomen heeft, kunt u een voorschot of overbrugging krijgen (overbruggingsregeling). Hiervoor gelden wel voorwaarden. Als u nog werkt, kunt u in een aantal gevallen voor een doorwerkbonus sparen.

Voorschot bij te weinig inkomen
Stopt uw baan of prepensioen en krijgt u nog geen AOW? Dan kunt u tot uw AOW-uitkering ingaat, tijdelijk minder inkomen hebben dan u had voorzien. Om uw inkomen aan te vullen, kunt u een renteloze lening afsluiten bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) (voorschotregeling).

Overbruggingsregeling
Het kabinet schrapt deze voorschotregeling. In plaats daarvan komt per 1 oktober 2013 de tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW.

U kunt gebruikmaken van de overbruggingsregeling als u onder een van de volgende regelingen valt:
  • VUT of prepensioen;
  • overbruggingspensioen;
  • functioneel leeftijdsontslag (FLO);
  • private arbeidsongeschiktheidsverzekering voor (voormalige) zelfstandigen;
  • private Anw-hiaatverzekering of Anw-pensioen;
  • private WIA/WGA-verzekering;
  • lijfrente;
  • levensloopuitkering.
Voorwaarden overbruggingsregeling
De overbrugging geldt voor mensen met een inkomen tot 200% van het bruto wettelijk minimumloon (300% voor paren). Dit is volgens de afspraken vastgelegd in het sociaal akoord van april 2013. Het inkomen van de partner en het vermogen tellen mee. Het eigen huis en pensioenvermogen niet. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de regeling uit. Als u in aanmerking komt voor deze regeling, krijgt u daarover in oktober 2013 een brief van de SVB.

Looptijd en hoogte overbruggingsregeling
De overbruggingsregeling gaat in op 1 oktober 2013 en werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013. Het gaat om een tijdelijke regeling. De regeling eindigt op 31 december 2018. De overbruggingsregeling is een uitkering op minimumniveau. Ander inkomen, zoals aanvullend pensioen, wordt van de uitkering afgetrokken. Inkomen uit werk wordt gedeeltelijk afgetrokken.

Rekenhulp overbruggingsregeling AOW-gat

Geen recht op overbruggingsregeling
De regeling geldt niet als uw VUT, het prepensioen of 1 van de andere bovenstaande regelingen nog moet ingaan. Als u eerder met pensioen wilt, ga dan na welke gevolgen de hogere AOW-leeftijd voor uw inkomen heeft. Neem hiervoor contact op met uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of uw vakbond.

Bijstand
Kunt u geen gebruikmaken van deze regelingen, en heeft u een inkomen onder hetbijstandsniveau? Dan kunt u misschien algemene bijstand krijgen. Daarvoor moet u wel aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering voldoen. Uw gemeente geeft hierover meer informatie.

Werkbonus
De werkbonus is een belastingkorting. Wanneer u de bonus spaart, kunt u gemiddeld 1,5 jaar eerder met pensioen zonder er financieel op achteruit te gaan. U werkt dan door tot 65,5 jaar. Wanneer bijvoorbeeld in 2021 de AOW-leeftijd 67 is, kunt u gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen zonder er financieel op achteruit te gaan.

De bonus geldt voor werknemers die:
  • 61 tot 65 jaar zijn;
  • een inkomen hebben tussen 90 en 175% van het wettelijk minimumloon.
Bij een inkomen vanaf 100 tot en met 120% van het minimumloon, krijgt u de meeste korting. In 2013 is de belastingkorting maximaal € 1.100.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X