Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Ombudsman tikt Belastingdienst op vingers om fout huurtoeslag

Een man heeft recht op huurtoeslag, maar de Belastingdienst Arnhem stort dit 7 maanden lang op een rekeningnummer van een naamgenoot en weigert het alsnog aan de man uit te betalen. De fout blijkt geheel bij de Belastingdienst te liggen. Pas na doorvragen in een onderzoek van de Nationale ombudsman werd de fout gevonden door de Belastingdienst. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst zelf veel eerder deze kwestie had moeten onderzoeken zodat de fout eerder aan het licht was gekomen.

Nadat de bewindvoerder van de man melding maakte van het feit dat zijn cliënt de toeslagen niet heeft ontvangen, heeft de Belastingdienst de bewindvoerder van de naamgenoot van cliënt benaderd. In reactie daarop gaf deze bewindvoerder mede aan dat hij geen bewindvoerder is of is geweest van de cliënt van verzoeker.

Tijdens de interne klachtafhandeling heeft de Belastingdienst met de griffie van de rechtbank in Arnhem en Zutphen contact opgenomen, maar dit leverde geen bevestiging van de onderbewindstelling van de cliënt van verzoeker op. Daarnaast ontving de Belastingdienst post van bewindvoerder H. waaruit bleek dat H. bewindvoerder was van de cliënt van verzoeker. De Belastingdienst heeft het ten dele tegenstrijdige bewijsmateriaal gewogen en kwam tot de conclusie dat er bevrijdend was betaald.

Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman bleek echter dat de Belastingdienst een fout heeft gemaakt bij het opvoeren van de adresgegevens van verzoeker. De Nationale ombudsman is van mening dat de Belastingdienst een onjuiste afweging heeft gemaakt. Van de Belastingdienst had mogen worden verwacht de bewindvoerder te confronteren met de geconstateerde discrepantie. De fout zou dan sneller aan het licht zijn gekomen.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat de Belastingdienst noch de mededeling van bewindvoerder H. in de bemiddelingsprocedure, noch de klacht van verzoeker in de interne klachtbehandeling, op correcte wijze heeft opgepakt en afgehandeld. Daarmee voldoet de Belastingdienst niet aan het vereiste van goede organisatie. De Nationale ombudsman heeft met instemming kennisgenomen dat de Belastingdienst de zeven termijnen van de huurtoeslag, alsmede een rentevergoeding overmaakt aan de cliënt van verzoeker.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X