Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


VAR 2014 aanvragen vanaf 1 september

Ondernemers kunnen vanaf 1 september een nieuwe Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvragen voor het kalenderjaar 2014.

Er zijn 4 soorten VAR, de VAR-loon, VAR-row, VAR-wuo en VAR-dga. De persoonlijke situatie van een ondernemer bepaalt welke VAR iemand moet aanvragen. Met de VAR-wuo en de VAR-dga krijgt de opdrachtgever zekerheid van de Belastingdienst dat de opdrachtnemer als ondernemer wordt beschouwd. Met de VAR-loon en de VAR-row moet de opdrachtgever zelf toetsen of iemand als ondernemer kan worden beschouwd.

De VAR kan schriftelijk en digitaal worden aangevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt een VAR meestal binnen 5 werkdagen, en uiterlijk binnen 8 weken op. Een kopie van de VAR kan worden opgevraagd bij de BelastingTelefoon. Een VAR is maximaal een kalenderjaar geldig.

Automatische ontvangst van een VAR
Iemand ontvangt automatisch een VAR als:
  • diegene de afgelopen 3 jaar een VAR heeft aangevraagd;
  • diegene telkens een VAR voor hetzelfde soort werk heeft aangevraagd;
  • diegene het werk onder vergelijkbare omstandigheden heeft uitgevoerd;
  • diegene telkens eenzelfde VAR van de Belastingdienst heeft gekregen;
  • de Belastingdienst de VAR in de tussentijd niet heeft herzien.
De opdrachtgever kan de echtheid van een VAR telefonisch laten controleren bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR, telefoon: (088) 151 1000. Dit onderdeel van de Belastingdienst controleert of de combinatie burgerservicenummer (BSN) en VAR klopt.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X