Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Plannen Prinsjesdag deels uitgelekt

Enkele fiscale maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag voor het jaar 2014 wil presenteren zijn uitgelekt. De Telegraaf meldt op 28 augustus 2013 in hoofdlijnen hierover het volgende: de alleen voor het jaar 2013 bedoelde werkgeversheffing over hoge salarissen (in 2013: 16% eindheffing over salarissen meer dan € 150.000) gaat ook gelden voor 2014, de arbeidskorting gaat met € 250 omhoog, het wordt mogelijk om € 100.000 belastingvrij aan iemand te schenken als de begiftigde het geld gebruikt voor de aankoop van een eigen woning, een verbouwing van die woning of de aflossing van de eigenwoningschuld. Diverse inkomensondersteunende toeslagen (de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget) worden gestroomlijnd, versoberd en omgevormd tot één toeslag: de huishoudentoeslag.

Volledig artikel
Enkele fiscale maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag voor het jaar 2014 wil presenteren zijn al uitgelekt, zo blijkt uit de nieuwsvoorziening van de Telegraaf op 28 augustus 2013.Enkele belangwekkende maatregelen hebben we op een rij gezet en merken daarbij op dat de twee laatste maatregelen betreffende de stamrechten momenteel nog weinig concreet zijn.
  1. De alleen voor één jaar bedoelde werkgeversheffing over hoge salarissen (2013: 16% eindheffing over salarissen meer dan € 150.000) gaat ook gelden voor 2014.
  2. De arbeidskorting gaat met € 250 omhoog.
  3. Het wordt mogelijk om € 100.000 belastingvrij aan iemand te schenken als de begiftigde het geld gebruikt voor de aankoop van een eigen woning, een verbouwing van die woning of de aflossing van de eigenwoningschuld. 
  4. Diverse inkomensondersteunende toeslagen (de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget) worden gestroomlijnd, versoberd en omgevormd tot één toeslag: de huishoudentoeslag.
  5. De belastingschijven in de inkomstenbelasting worden voor 2014 niet aangepast aan de inflatie.
  6. De stamrechtfaciliteit voor het over meerdere jaren uitspreiden van ontslagvergoedingen vervalt per 1 januari 2014. 
  7. Het wordt mogelijk om bestaande stamrechten op te nemen tegen een belastingtarief van 80% van het normale tarief.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X