Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Ruim negentig procent huishoudens heeft sociale regeling

Ruim negentig procent van de huishoudens in Nederland maakt gebruik van een of meer sociale regelingen, zoals de zorgtoeslag of een bijstandsuitkering. Slechts 674.335 van de 7.732.400 huishoudens maken geen gebruik van een sociale regeling. Dat blijkt uit berekeningen die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gemaakt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.

Ruim 1,6 miljoen huishoudens maken gebruik van een regeling; 1,7 miljoen van twee regelingen. De meest gebruikte regeling is de zorgtoeslag, waar 4,8 miljoen huishoudens een beroep op doen. Er zijn twintig huishoudens die zestien regelingen hebben. In de meeste gevallen gaat het om een, twee of drie regelingen.

Inzicht
Het kabinet heeft om het databestand gevraagd om inzicht te krijgen in de gevolgen van de hervormingen van de langdurige zorg en sociale zekerheid. Die kunnen opeenstapelen bij bepaalde huishoudens, schreef minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) eerder aan de Kamer. Het parlement eiste eerder inzicht in deze stapeling. Een woordvoerder van Asscher laat weten dat het kabinet de cijfers van het CBS gaat bestuderen. Over mogelijke gevolgen voor het beleid kon de zegsvrouw niets zeggen. De cijfers over de koopkracht voor 2014 worden tijdens Prinsjesdag bekendgemaakt.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X