Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Inspecteur fiscus lijdt aan tunnelvisie

Een ondernemer exploiteert als eenmanszaak een klusbedrijf. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt vast dat de tunnelvisie van de belastinginspecteur heeft geleid tot een zeer hoge naheffingsaanslag loonheffingen die bij uitspraak op bezwaar is vernietigd, en oordeelt dat de ondernemer recht heeft op een integrale proceskostenvergoeding omdat de inspecteur in verregaande mate onzorgvuldig heeft gehandeld.

De ondernemer is voor 40% arbeidsongeschikt verklaard. Hij heeft een eenmanszaak. Naast zijn werkzaamheden als metselaar treedt hij op als onderaannemer. Naar aanleiding van een boekenonderzoek legt de inspecteur hem een naheffingsaanslag loonbelasting, inclusief boete en heffingsrente op van ruim € 1 miljoen omdat de ondernemer niet voldoet aan de administratie- en bewaarplicht, de administratie van de ondernemer niet heeft voldaan aan de eisen van het bedrijf en hij geen kasadministratie bijhoudt. Bij uitspraak op bezwaar vermindert de inspecteur de naheffingsaanslag en kent hij aan de ondernemer een proceskostenvergoeding toe van € 1.744. In beroep eist de ondernemer een integrale proceskostenvergoeding.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de ondernemer recht heeft op een integrale proceskostenvergoeding omdat de inspecteur in verregaande mate onzorgvuldig heeft gehandeld. De inspecteur heeft de naheffingsaanslag opgelegd op basis van de uitkomsten van een boekenonderzoek, waarvan het feitencomplex onjuist is gebleken. Voor wat betreft de kasadministratie heeft de inspecteur in de bezwaarfase toegegeven dat die wel aanwezig was. Voor wat betreft de administratieplicht en de bewaarplicht gaat de controleur er van uit dat de ondernemer de werkzaamheden heeft verricht tegen een tarief van € 35 per uur en zouden offertes, calculaties, urenregistratie, registratie van verwerkte materialen, agenda's en aannemingsovereenkomsten ontbreken. De tegenwerpingen van de zelfstandige dat hij zijn winsten maakt doordat hij vooral werkt op basis van aanneming van werk met ZZP' ers en het niet gebruikelijk is de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen, heeft de inspecteur ten onrechte niet geverifieerd voordat hij de naheffingsaanslag oplegde. De inspecteur hield onwrikbaar vast aan de ‘urentheorie', zwarte lonen en omzetten en stond op geen enkele wijze open voor tegenargumenten. Niet vastgesteld is dat er negatieve kassen zijn (de vermogensvergelijkingen ‘klopten') en overigens zijn er in de administratie geen aantoonbare gebreken geconstateerd.

De rechtbank concludeert dat de ondernemer in aanmerking komt voor een integrale proceskostenvergoeding voor zowel de in de bezwaar- als in de beroepsfase gemaakte kosten en stelt die vast op in totaal € 65.083,25 waarvan de helft wordt toegerekend aan de procedure in de omzetbelasting.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X