Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


'Rechtstreeks' in teken van transparantie

Transparantie in rechtspraak. Dat is het thema van de nieuwste uitgave van 'Rechtstreeks', een uitgave van de Raad voor de rechtspraak. In haar hoofdartikel geeft wetenschapper Corien Prins een samenvatting van de WRR-verkenning ‘Speelruimte voor transparantere rechtspraak’, die begin van dit jaar verscheen en waaraan zij leiding gaf. De boodschap is dat de Rechtspraak zich meer bekritiseerbaar moet opstellen.

Dissenting opinions
Kees Sterk, sinds 1 juli lid van de Raad voor de rechtspraak, presenteert in een inleiding op het hoofdartikel de stelling dat ‘dissenting opinions’ (publiek maken van verschillende opvattingen in de meervoudige kamer) een invulling zou kunnen zijn van de door de WRR bepleite bekritiseerbaarheid.

Regie in bestuursrechtspraak
In dit nummer ook de start van een nieuwe serie over de regiefunctie van de rechter. Wetenschapper Bert Marseille en bestuursrechter Peter Nihot bijten het spits af met een bijdrage over regie in de bestuursrechtspraak. Columnist Krijn van Beek bepleit de inzet van de denkkracht van burgers bij vernieuwingen in de rechtspraak.

Rechtstreeks is een online uitgave van de Raad voor de rechtspraak en stelt zich ten doel wetenschappelijke inzichten en bijdragen aan het publieke debat over de rechtspraak ter kennis te brengen van allen die beroepshalve bij de rechtspraak betrokken zijn.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X