Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Helft rijksuitgaven wordt niet geëvalueerd

Van het geld dat ministers jaarlijks uitgeven aan rijksbeleid is sinds 2006 zo'n 42 procent onderzocht op effectiviteit. Van ruim 53 miljard euro is het niet duidelijk is of het de beoogde maatschappelijke doelen heeft gediend, blijkt donderdag uit een rapport van de Algemene Rekenkamer. Vooral het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt nauwelijks te onderzoeken hoe effectief het beleid is.Driekwart van de uitgaven tussen 2006 en 2011, ruim 4,5 miljard euro, werd niet geëvalueerd. In de meeste gevallen kon VWS niet uitleggen waarom geen effectiviteitsonderzoek was uitgevoerd.

Geen verklaring
Bij 5,6 miljard euro van de niet-geëvalueerde uitgaven konden ministeries de rekenkamer geen verklaring geven voor het ontbreken van een evaluatie. Bij 47,6 miljard euro konden zij dat wel. Bij een kleine veertig miljard euro aan rijksuitgaven is wel een effectiviteitsonderzoek gehouden. De voornaamste reden die ministers geven voor het ontbreken van een evaluatie is dat het niet duidelijk is hoe het beleid en de daarmee gemoeide bedragen kan worden geëvalueerd. Ook vinden bewindslieden het vaak nog te vroeg om de effectiviteit van het beleid vast te stellen, aldus de Rekenkamer.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X