Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Europese richtlijn voor redding of afwikkeling van banken

Vandaag hebben de ministers van Financiën van de EU-landen tijdens de Ecofinvergadering overeenstemming bereikt over een richtlijn voor herstel en afwikkeling van noodlijdende banken in de EU. De ministers zijn een heldere set van regels overeengekomen voor het redden en afwikkelen van een bank. De kosten hiervan komen in eerste instantie voor rekening van degenen die eerder profiteerden van de risico’s die de bank nam. Daarna betalen andere banken via een resolutiefonds mee. Pas in laatste instantie kan een beroep gedaan worden op een publieke achtervang. Via het depositogarantiestelsel blijven tegoeden tot € 100.000 gegarandeerd.

De Ecofinraad is vannacht tot een akkoord gekomen nadat de onderhandelingen vorige week vrijdag waren geschorst. In het akkoord is een balans gevonden tussen een minimale hoeveelheid die private partijen (aandeel- en obligatiehouders van de bank) altijd moeten bijdragen (bail-in), de flexibiliteit om bepaalde crediteuren vanwege de financiële stabiliteit te ontzien en de bijdrage van andere banken via een resolutiefonds en een publieke achtervang.

Minister Dijsselbloem over de richtlijn: “Ik ben tevreden met deze uitkomst; het is een belangrijke stap richting een bankenunie. Nederland is voorstander van het laten meebetalen van crediteuren van banken aan hun redding. Met deze heldere en strenge regels wordt de belastingbetaler ontzien en zullen banken zelf minder onnodige risico’s nemen.” Over deze richtlijn volgt nog een onderhandeling tussen de Europese Commissie, Raad en het Parlement.

Stapsgewijze totstandkoming bankenunie
De richtlijn voor redding en afwikkeling van banken is een volgende stap in de totstandkoming van een bankenunie. Eerder werd al afgesproken dat er maximaal € 60 miljard uit het Europese noodfonds ESM gebruikt mag worden als banken in financiële problemen komen en de stabiliteit in de eurozone bedreigen. Vorig jaar is besloten dat het toezicht op de grote Europese banken aan de Europese Centrale Banken wordt overgedragen en dat alle Europese banken moeten voldoen aan strengere kapitaalseisen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X