Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belastingkortingen: Doelen onvolledig bereikt

Belastingbetalers ontvangen kortingen om hun inkomen te ondersteunen en de arbeidsdeelname te bevorderen. Echter, een recente evaluatie wijst uit dat het huidige fiscale instrumentarium van heffingskortingen zijn grenzen heeft bereikt.

Evaluatie van Heffingskortingen
Het Centerdata Research Institute heeft de effectiviteit van belastingkortingen zoals de algemene heffingskorting (AHK), arbeidskorting (AK), en ouderenkorting (OUK) onderzocht. Uit de evaluatie blijkt dat hoewel deze kortingen gedeeltelijk bijdragen aan de gestelde doelen, ze toch tekortschieten.

Beperkte voordelen voor laagste inkomens
De meest kwetsbare groepen in Nederland profiteren slechts beperkt van de inkomensondersteuning die deze kortingen bieden. Vooral degenen met de laagste inkomens betalen te weinig belasting om alle voordelen van de kortingen te benutten.

Toegenomen complexiteit
Sinds de introductie van heffingskortingen bij de belastingherziening van 2001 is de complexiteit ervan alleen maar toegenomen. Dit komt onder andere door inkomensafhankelijke aanpassingen, zoals die van de arbeidskorting in 2009 en de algemene heffingskorting in 2014. Deze complexiteit bemoeilijkt niet alleen het gebruik van de kortingen, maar ook het bevorderen van de arbeidsdeelname.

Hervormingsnoodzaak
De resultaten van de evaluatie en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen onderstrepen de noodzaak van belastinghervormingen. Vereenvoudiging van het belastingstelsel is cruciaal om de effectiviteit van heffingskortingen te vergroten.

Gebrek aan kennis
Uit de evaluatie blijkt ook een gebrek aan kennis onder belastingplichtigen over de verschillende kortingen en hun effecten. Dit gebrek aan kennis vormt een obstakel voor een optimale arbeidsparticipatie en inkomensondersteuning.

Conclusie
Hoewel heffingskortingen een belangrijk instrument zijn om inkomensongelijkheid te verminderen en arbeidsdeelname te stimuleren, tonen recente bevindingen aan dat er ruimte is voor verbetering. Een herziening van het belastingstelsel en een betere voorlichting over de beschikbare kortingen zijn nodig om deze doelen effectiever te bereiken.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X