Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Jaarlijkse inkomensverklaring niet altijd meer nodig bij buitenlandse belastingplicht

Voor inwoners van Duitsland en België is het voor een Nederlandse belastingaangifte niet altijd meer nodig om een inkomensverklaring af te geven. Deze moeten door de belastingdienst in het woonland worden afgestempeld. Met ingang van dit jaar kan van een inkomensverklaring worden afgezien als in de eerdere jaren is voldaan aan de voorwaarden voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Dat meldt GrensInfo.eu.

Dat geldt volgens de website van de Belastingdienst overigens voor alle EU-landen, Noorwegen, IJsland en het Verenigd Koninkrijk. Alleen in gevallen dat de Nederlandse belastingdienst een controle uitvoert, of iemand die eerder niet kwalificeerde en daar later wel aan voldoet, moet een inkomensverklaring van de buitenlandse belastingdienst overleggen. De Belastingdienst zal dan dit formulier bij de belastingplichtige opvragen.

Ook komt het soms voor dat een buitenlandse belastingdienst het inkomensformulier niet wil afstempelen. In deze gevallen is het ook mogelijk om het buitenlandse inkomen met een buitenlandse belastingaanslag of belastingaangifte aan te tonen.

Dit besluit werkt met terugwerkende kracht vanaf het belastingjaar 2018. Daardoor kunnen veel aangiftes waar een inkomensverklaring ontbreekt sneller worden afgedaan.

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht
Wanneer buitenlandse belastingplichtigen geen inkomensverklaring meesturen beschouwt de Belastingdienst hen als niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Zij ontvangen dan een aanslag zonder dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als een inwoner van Nederland.

De inkomensverklaring is iets anders dan het formulier ‘Opgaaf Wereldinkomen’, dat alleen op uitnodiging door de Belastingdienst moet worden ingevuld.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X