Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Nederland herkozen in Raad van Internationale Maritieme Organisatie

Het Koninkrijk der Nederlanden is vrijdag herkozen in de Raad van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). De Raad is het ‘dagelijks bestuur’ van deze maritieme VN-organisatie en bestaat uit 40 van de 175 lidstaten. De Raad wordt elke twee jaar gekozen.

Zeevaart is een mondiale sector, waarvoor maatregelen op mondiaal niveau het meest effectief zijn. Met de zetel in de Raad zit Nederland ook de komende 2 jaar aan het stuur, en kunnen we mede bepalen hoe de IMO invulling geeft aan grote maritieme en maatschappelijke opgaven. Zo werd de voorbije jaren vanuit de Raad gewerkt aan een veilige graancorridor door de Zwarte Zee, en aan het veilig laten doorgaan van de zeevaart tijdens de COVID-crisis.

De komende twee jaar zal Nederland zich er voor inzetten om de IMO efficiënt en transparant te laten werken, en te zorgen dat IMO in staat is concrete stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid, scheepvaartveiligheid en aan drugs gerelateerde criminaliteit via zee.

Nederland is een van de ambitieuze landen binnen de IMO op het gebied van verduurzaming. Mede dankzij de inzet van Nederland is afgesproken dat de zeevaart rond 2050 klimaatneutraal moet zijn, om zo bij te kunnen dragen aan de doelstellingen uit het verdrag van Parijs. Nu is het zaak om concrete maatregelen af te spreken om dat doel te halen, waarbij het belangrijk is dat alle landen mee kunnen komen in deze transitie.

Wat de maritieme sector aantrekkelijk maakt voor de mondiale economie, maakt de sector ook een doelwit voor de georganiseerde misdaad. De grote drugsvangsten in de Rotterdamse haven zijn hier een regelmatige herinnering aan. Nederland wil binnen de IMO de komende jaren meer aandacht voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Samen met een aantal gelijkgezinde landen, waaronder België, gaan we daar de komende jaren op inzetten.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X