Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Nieuwe belasting hoge inkomens geldt ook voor niet-ingezetene buitenlanders in Spanje

Er wordt al maanden over gediscussieerd en binnenkort zal in het Spaanse parlement de definitieve stemming plaatsvinden over de speciale en tijdelijke belasting voor die inwoners van Spanje met de hoogste vermogens. Maar nu blijkt dat deze speciale belasting ook zal gelden voor niet-ingezetene buitenlanders met een onroerend goed van meer dan 3 miljoen euro die dus geen fiscaal resident zijn in Spanje. Ook zij moeten deze ‘impuesto temporal a las grandes fortunas’ belasting gaan betalen.

De Spaanse belastingdienst werkt aan een ‘impuesto temporal a las grandes fortunas’ ofwel een ‘tijdelijke belasting op de hoge vermogens’. Deze moet in 2023, en misschien al in 2022, ingevoerd worden voor die inwoners van Spanje die een hoog vermogen hebben en gezien worden als rijke inwoners. De minister van Belastingen heeft echter nog niet bekend gemaakt over welke groep inwoners het gaat, maar wel dat het slechts 1 procent van alle inwoners van het land is.

Maar uit de voorlopige tekst van deze speciale en tijdelijke belasting voor hoge inkomens, blijkt dat ook de niet-ingezetene buitenlanders deze belasting moeten betalen als hun onroerend goed meer dan 3 miljoen euro waard is. Het gaat daarbij dus om die buitenlanders die weliswaar een woning etc. bezitten in Spanje, maar daar officieel niet woonachtig zijn en geen fiscaal resident zijn.

Mocht deze voorwaarde in deze speciale tijdelijke belasting voor hoge inkomens doorgaan, dan kan dat de markt voor luxe woningen in Spanje wel eens een flinke deuk bezorgen. Het zijn vooral buitenlanders die niet officieel staan ingeschreven in Spanje die de dure en luxe woningen kopen. Het gaat weliswaar om een tijdelijke belasting, maar in de praktijk blijkt dat sommige tijdelijke maatregelen wel eens permanent zijn.

Op dit moment zijn er ongeveer 23.000 grote fortuinen van meer dan 3 miljoen euro in Spanje waar deze ‘impuesto temporal a las grandes fortunas’ voor zal gelden. Daarbij zijn er verschillende belastingtarieven: schijf 1 is 1,7% voor activa tussen 3 en 5,34 miljoen euro; schijf 2 is 2,1% voor activa tussen 5,34 en 10,69 miljoen euro; schijf 3 is 3,5% voor alle activa hoger dan 10,69 miljoen euro.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X