Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Geanonimiseerde prejudiciële zaken die op of na 1 januari 2023 aanhangig zijn gemaakt, krijgen een fictieve naam

Doel van deze maatregel is zaken die omwille van de bescherming van persoonsgegevens zijn geanonimiseerd, gemakkelijker te kunnen benoemen en identificeren.

Vanaf 1 januari 2023 wordt aan alle nieuwe geanonimiseerde zaken tussen natuurlijke personen (van wie de namen omwille van de bescherming van persoonsgegevens sinds 1 juli 2018 worden vervangen door letters) of tussen natuurlijke personen en rechtspersonen waarvan de namen niet onderscheidend zijn, door een geautomatiseerde generator een fictieve naam toegekend. Het doel daarvan is om geanonimiseerde zaken gemakkelijker te kunnen identificeren. Op deze manier wordt het eenvoudiger om zaken te onthouden en aan te halen, zowel in de rechtspraak als in andere contexten.

Fictieve namen worden niet toegekend:
- aan prejudiciële zaken waarin de naam van de rechtspersoon voldoende onderscheidend is (de zaak krijgt dan de naam van die rechtspersoon);
- aan rechtstreekse beroepen (het Hof blijft aan deze zaken een omschrijving toekennen, die tussen haakjes na de gebruikelijke naam van de zaak komt te staan);
- aan verzoeken om advies;
- aan hogere voorzieningen;
- aan zaken voor het Gerecht.

Deze fictieve namen komen niet overeen met de werkelijke naam van een partij in de procedure en in beginsel ook niet met bestaande namen. Zij komen in de koptekst te staan en op de eerste bladzijde van het arrest, na het zaaknummer.

De generator van fictieve namen splitst woorden in lettergrepen en combineert die vervolgens willekeurig, zodat er fictieve woorden ontstaan. Deze procedure wordt toegepast voor alle officiële talen van de Unie en indien daaraan behoeft bestaat, zal er ook een generator voor talen van derde landen worden ontwikkeld.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X