Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Bepalen loonbelastingtabel voor Oekraïense vluchtelingen

Bent u werkgever en wilt u een Oekraïense vluchteling in dienst nemen? Dan moet u diens fiscale woonplaats vaststellen, zodat u weet welke loonbelastingtabel u moet toepassen. Misschien lukt het u op dit moment niet de fiscale woonplaats vast te stellen. Is de Oekraïense vluchteling ten minste 6 maanden in Nederland en geeft deze een verblijfplaats in Nederland aan u op? Dan mag u voor de loonheffingen aannemen dat deze verblijfplaats ook de fiscale woonplaats is. U past de loonbelastingtabel toe voor inwoners van Nederland.

U moet voor iedere werknemer vaststellen wat de fiscale woonplaats is. Met ‘fiscale woonplaats’ bedoelen we het volledige adres van de werknemer. Als iemand een verblijfplaats in Nederland heeft, wil dat nog niet zeggen dat dit ook diens fiscale woonplaats is. U stelt de fiscale woonplaats vast op basis van de feiten en omstandigheden die u als werkgever bekend zijn. Hierover leest u meer in paragraaf 2.3.3 en paragraaf 29.1 van het Handboek Loonheffingen. U kunt het 'Handboek Loonheffingen' downloaden op de pagina 'Loonheffingen'.

Waarom moet u de fiscale woonplaats vaststellen?
Welke loonbelastingtabel u moet toepassen voor een werknemer, hangt onder andere af van de fiscale woonplaats van die werknemer. Als u weet wat de fiscale woonplaats is, dan weet u ook het fiscale woonland. Er is een speciale loonbelastingtabel voor werknemers die wonen in een 'derde land'. Oekraïne is zo’n derde land. Als u de tabel toepast voor werknemers die wonen in een derde land, verrekent u minder loonheffingskorting dan bij de tabel voor werknemers die wonen in Nederland.

Welke loonbelastingtabel past u toe voor Oekraïense vluchtelingen?
Dat hangt ervan af of u de fiscale woonplaats kunt vaststellen.

U kunt de fiscale woonplaats vaststellen
Dan weet u ook het fiscale woonland. U past de loonbelastingtabel toe die daarbij hoort:
  • Is het fiscale woonland Oekraïne? Dan past u de tabel toe voor een inwoner van een derde land.
  • Is het fiscale woonland Nederland? Dan past u de tabel toe voor een inwoner van Nederland.
U kunt de fiscale woonplaats niet vaststellen
  • Verblijft de werknemer al ten minste 6 maanden in Nederland? En hebt u het volledige verblijfsadres van uw werknemer in Nederland? Dan mag u er voor de loonheffingen van uitgaan dat dat adres de fiscale woonplaats is en dat Nederland het fiscale woonland is. U past de loonbelastingtabel toe voor een inwoner van Nederland.
  • In alle andere gevallen past u het anoniementarief toe.
Let op!
Het bovenstaande geldt niet zonder meer voor de aangifte inkomstenbelasting van uw werknemer.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X