Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Nieuw overleg met Duitsland na recente Duitse rechtspraak over overheidsartikel verdrag

Onlangs is duidelijk geworden dat Duitsland, na recente Duitse rechtspraak, zijn interpretatie van het overheidsartikel uit het belastingverdrag heeft gewijzigd. Door het ontstane verschil in interpretatie kan in specifieke gevallen dubbele belasting of dubbele niet-belasting ontstaan. Nederland treedt met Duitsland in overleg om tot een gemeenschappelijke interpretatie van het overheidsartikel te komen. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer.

De Kamer heeft vragen gesteld over het protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen de twee landen (V-N 2021/51.13). De directe aanleiding voor de onderhandelingen lag in de onevenwichtige uitkomsten bij de toepassing van het belastingverdrag op bepaalde specifieke Duitse socialezekerheidsuitkeringen. Op verzoek van Duitsland is dit Wijzigingsprotocol tevens gebruikt om het verdrag in lijn te brengen met de gemaakte keuzes bij het Multilateraal Verdrag ter implementatie van de uitkomsten van het BEPS-project (MLI).

De € 15.000-grens die geldt voor pensioen is opgenomen om te voorkomen dat belastingplichtigen met een pensioen van € 15.000 of minder in twee landen aangifte moet doen. Hiermee worden administratieve lasten verminderd. Omdat mensen doorgaans slechts voor een kortere periode een socialezekerheidsuitkering, niet zijnde een socialezekerheidspensioen, ontvangen, is de verwachting dat het Wijzigingsprotocol geen structurele inkomensgevolgen heeft.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X