Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Tot welk bedrag is een schenking belastingvrij in 2021?

Dat hangt af van de relatie tussen schenker en ontvanger. En van het doel waarvoor het geld wordt gebruikt. We hebben de schenkingsvrijstellingen 2021 voor u op een rij gezet.

Let op! In 2021 zijn de jaarlijkse belastingvrije bedragen tijdelijk met € 1.000 verhoogd: van € 2.244 naar € 3.244 en van € 5.604 naar € 6.604. Dit is besloten vanwege de coronacrisis.

De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Daarna worden deze vrijstellingen weer lager. Houd daarmee rekening als u een schenking wilt doen of krijgt.

Jaarlijkse vrijstelling
De ontvanger betaalt geen schenkbelasting en hoeft geen aangifte te doen.

Wie schenkt aan wie?

Bestedingsdoel

Belastingvrij bedrag

Voorwaarden

Ouder(s) aan kind


(Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind en een stiefkind.)

Dat beslist het kind zelf

€ 6.604

Ouders zien wij als 1 schenker. Dit geldt ook als ze zijn gescheiden.


Als partners allebei een schenking krijgen van dezelfde ouder(s) telt dit als 1 schenking.

Kind aan ouder(s)


Grootouder(s) aan kleinkind, of andersom


Oom/tante aan neef/nicht, of andersom


Broer aan zus, of andersom


Geen familie

Dat beslist de ontvanger zelf

€ 3.244

Partners zien wij als 1 schenker.


Als partners allebei een schenking krijgen van dezelfde persoon, telt dit als 1 schenking.

Eenmalig verhoogde vrijstelling
Deze vrijstelling geldt alleen als de ontvanger op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is of een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.

Wie schenkt aan wie?

Bestedingsdoel

Belastingvrij bedrag

Voorwaarden

Ouder(s) aan kind


(Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind en een stiefkind.)

Dat beslist het kind zelf

€ 26.881

Belastingvrij schenken door ouder(s) aan kind

Een dure studie

€ 55.996

Een eigen woning

€ 105.302

Kind aan ouder(s)


Grootouder(s) aan kleinkind, of andersom


Oom/tante aan neef/nicht, of andersom


Broer aan zus, of andersom


Geen familie

Een eigen woning

€ 105.302

Belastingvrij schenken voor een koopwoning

Vrijstelling bedrijfsopvolgingsregeling
Krijgt u een bedrijf geschonken en zet u dat bedrijf voort? Dan kunt u een vrijstelling van schenkbelasting krijgen. Bijvoorbeeld als u het familiebedrijf overneemt van uw ouders. Deze regeling heet de bedrijfsopvolgingsregeling. De vrijstelling is in 2021 maximaal € 1.119.845.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X