Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Nederlanders in het buitenland krijgen invloed op samenstelling Eerste Kamer

Vandaag heeft de Eerste Kamer twee grondwetsvoorstellen van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in eerste lezing aangenomen. Het gaat om het grondwetsvoorstel over de invoering van een kiescollege voor de Eerste Kamer ten behoeve van Nederlanders die in het buitenland wonen. Daarnaast is het grondwetsvoorstel over de procedure van grondwetswijzigingen aangenomen. Dit wetsvoorstel verduidelijkt welke Tweede Kamer de tweede lezing van een grondwetswijziging moet behandelen.

Nu de eerste lezing van beide voorstellen is afgerond, volgt nog een tweede lezing. Die begint na de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van volgend voorjaar.

Kiescollege
Nederlanders die in het buitenland wonen krijgen invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Die hebben zij nu niet. Zij kunnen nu alleen stemmen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en van de leden van het Europees Parlement. Er komt een kiescollege dat wordt gekozen door Nederlanders die in het buitenland wonen. De leden van dat kiescollege doen vervolgens mee aan de verkiezing van de Eerste Kamer.

Op dit moment kiezen de leden van de provinciale staten en de kiescolleges voor de Caribische openbare lichamen de Eerste Kamer. De provinciale staten worden gekozen door de Nederlanders die in de provincies wonen. De Caribische kiescolleges worden gekozen door de Nederlandse inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De stem van Nederlanders in het buitenland klinkt nu niet door in de samenstelling van de Eerste Kamer. Zij kunnen wel stemmen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Dat vindt het kabinet niet evenwichtig. In het regeerakkoord is afgesproken dat Nederlanders in het buitenland hun kiesrecht ook in relatie tot de Eerste Kamer moeten kunnen uitoefenen.

Alle Nederlanders die in het buitenland wonen en die voldoen aan de eisen die gelden voor de verkiezing van de Tweede Kamer, krijgen stemrecht voor het kiescollege. Zij mogen zich daarvoor ook kandidaat stellen. Om dit mogelijk te maken, moet de Grondwet worden aangepast.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X