Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belastingdienst pakt werkzaamheden weer geleidelijk op

Tijdens de coronacrisis heeft de Belastingdienst geen aanmaningen en betalingsherinneringen gestuurd. Ook vonden geen bedrijfscontroles plaats en konden burgers en bedrijven niet aan de balie van het belastingkantoor terecht. Dat gaat weer veranderen.

Het kabinet geeft vanaf juli weer meer ruimte aan de samenleving en de economie. Daarom start de Belastingdienst geleidelijk aan haar werkzaamheden weer op. Bedrijfscontroles gaan weer plaatsvinden vanaf juli. Met ingang van 1 september 2020 kunnen burgers en ondernemers weer terecht aan de balies van de belastingkantoren.

De Belastingdienst heeft de afgelopen maanden burgers en bedrijven vanwege de coronacrisis ontzien door tijdelijk geen betalingsherinneringen en aanmaningen te verzenden. Belastingplichtigen die vanwege de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen, hoeven in ieder geval niet voor 1 oktober a.s. een betalingsherinnering of aanmaning te verwachten.

Wel gaat de Belastingdienst vanaf 1 juli jl. betalingsherinneringen en aanmaningen verzenden aan burgers en bedrijven met belastingschulden uit de periode vóór corona. Dan weten burgers en bedrijven in ieder geval dat er nog bedragen openstaan. Belastingschulden uit de corona-periode komen later aan de orde. Bij de herinnering of aanmaning ontvangen burgers en bedrijven een bijlage met uitleg over hoe zij uitstel van betaling kunnen vragen bij de Belastingdienst of kunnen verzoeken om een betalingsregeling.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X