Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Bij vergissingen in aangifte wordt geen fraude verondersteld

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft gereageerd op vragen van de Vaste Commissie van Financiën naar aanleiding van een brief van een belastingplichtige, waarin deze stelt ten onrechte als fraudeur te zijn aangemerkt.

De Belastingdienst heeft aangegeven dat de aangiften inkomstenbelasting van de betrokken belastingplichtige, X, en zijn partner een aantal jaren achter elkaar onvolkomenheden vertoonden, waardoor ze zijn gecorrigeerd. Het feit dat een aangifte wordt gecorrigeerd, vormt een reden waarom de aangifte voor het volgende jaar ook weer handmatig wordt gecontroleerd. Als ook in die aangifte onvolkomenheden zitten, wordt opnieuw gecorrigeerd. Er is steeds vanuit gegaan dat er sprake was van vergissingen en er zijn geen boetes opgelegd. X en zijn partner zijn dus niet als fraudeur aangemerkt.

Daarnaast hebben er verrekeningen plaatsgevonden van openstaande toeslagschulden met teruggaven inkomstenbelasting. Dit maakt de gang van zaken voor X en zijn partner onoverzichtelijk. De Belastingdienst heeft geprobeerd te helpen door een overzicht van de openstaande belastingschulden te verstrekken en aangeboden dat X hulp bij het doen van aangifte inkomstenbelasting kan krijgen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X