Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Verwachting expat in de war door coronamaatregelen

Als gevolg van de coronamaatregelen moeten veel expats rekening houden met de mogelijkheid dat een ander land belasting heft over hun loon dan verwacht. Voor de sociale verzekeringen verandert de situatie echter in principe niet.

In gevallen van grensoverschrijdende arbeid zijn er vaak twee of soms zelfs meer landen die op grond van hun nationale wetgeving het loon willen belasten. Veel landen heffen immers over het gehele wereldinkomen van hun inwoners. Daarnaast is het gebruikelijk dat een werkstaat belasting heft over inkomsten die een buitenlandse belastingplichtige behaalt in die werkstaat. Om dubbele heffing te voorkomen, bevatten belastingverdragen regels over de verdeling van het recht om te heffen tussen woonstaat en werkstaat. Volgens veel belastingverdragen is het loon van een inwoner belast in de woonstaat, maar mag de werkstaat ook heffen. De woonstaat geeft dan een tegemoetkoming.

183 dagen-regeling
Diverse belastingverdragen tussen Nederland en andere landen zoals België, Duitsland en Frankrijk bevatten de zogeheten 183-dagenregeling. Op grond van deze regeling mag alleen de woonstaat heffen over het loon als:
de werknemer in een periode van een (kalender)jaar hoogstens 183 dagen verblijft in de werkstaat,
geen vaste inrichting in de werkstaat het loon kon aftrekken van zijn resultaat.
Coronamaatregelen
Als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus moeten veel werknemers thuiswerken. Dat geldt ook voor verschillende expats. Nederlanders die verwachtten meer dan 183 dagen in een andere staat te werken, zullen dit jaar misschien onder de grens blijven. Dat betekent dus dat Nederland het exclusieve heffingsrecht heeft in plaats van het buitenland. Of de omgekeerde situatie doet zich voor.

Hetzelfde zou gelden voor de sociale verzekeringen. Het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid laat echter weten dat de maatregelen geen gevolgen hebben voor de sociale verzekeringen. Tenminste, als de werknemer normaal over de grens woont of werkt in de EU, EER of Zwitserland. Hij hoeft zelfs niets te regelen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X