Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Steeds vaker vertraging bij behandeling bezwaarschriften Belastingdienst

Het tijdig behandelen van bezwaarschriften bij de Belastingdienst lukt steeds minder goed, schrijft staatssecretaris Snel aan de Tweede Kamer. De vertraging leidt tot onnodige onzekerheid voor burgers, ziet de staatssecretaris van Financiën. ‘Dat vind ik een zorgelijke en onwenselijke ontwikkeling die ik wil keren’. Snel wil daarom op korte termijn extra personeel inzetten.

Kwetsbaarheden
In de problematiek zijn de drie kwetsbaarheden van de Belastingdienst zichtbaar, schrijft Snel. ‘Bij verschillende onderdelen is gebrek aan capaciteit een belangrijk deel van het ontstaan van de achterstanden. Bij een tekort aan capaciteit, dat bijvoorbeeld kan ontstaan als gevolg van uitstroom, moeten keuzes worden gemaakt in de prioritering. In het verleden is dat vaak ten koste gegaan van de bezwaarbehandeling.

Ook ICT speelt een belangrijke rol. De verlichting van de werklast als gevolg van nieuwe automatiseringsoplossingen is niet altijd op tijd gerealiseerd en de introductie van nieuwe systemen gaat gepaard met kinderziektes en een gewenningsproces.

Daarnaast is ook hier gebleken dat de managementinformatie van wisselende kwaliteit is. Vaak is de informatie niet voldoende om goed te kunnen sturen en verantwoorden. Als onbekend is of bezwaren tijdig worden behandeld, kan er ook niet bijgestuurd worden als dat niet gebeurt.’
Hardnekkig
Deze problemen zijn hardnekkig, ziet Snel. ‘In het kader van Beheerst vernieuwen werken we daar hard aan, maar dat heeft tijd nodig. Een deel van de vernieuwingsprojecten van Beheerst vernieuwen ziet op de bezwaarbehandeling. Tegelijkertijd is mijn doel om in de bezwaarbehandeling al in 2019 een vermindering van de voorraden te laten zien.’
Bezwaarbehandeling versnellen
Snel heeft daarom in beeld laten brengen welke stappen op korte termijn gezet kunnen worden om de bezwaarbehandeling te versnellen bij de Douane en de grote belastingmiddelen: de inkomensheffing, loonheffing, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Bij die heffingen komt het overgrote deel van de fiscale bezwaren binnen: circa 90%. Bij de maatregelen gaat het onder anderen om tijdelijke inzet van externe inhuur, versterking van de formatie en procesvereenvoudiging.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X