Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Kleine pensioenen verdwijnen, wie niet in actie komt is zijn geld kwijt

Binnenkort gaan we weer massaal zorgverzekeraars en energieleveranciers vergelijken op zoek naar de beste deal. Dit jaar loont het ook om te checken of er toevallig nog ergens een klein pensioen staat.

Het is grote opruiming bij de pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Op grond van nieuwe wetgeving verdwijnen de piepkleine pensioenen - uitkeringen van maximaal 2 euro per jaar - per 1 januari helemaal. Mensen die zo'n piepklein pensioen hebben opgebouwd, moeten voor 1 januari bij het pensioenfonds of de verzekeraar aangeven dat ze het ingelegde geld, een paar tientjes maximaal, terug willen. Wie zich niet meldt, is zijn geld kwijt.

Het gaat om kleine bedragen, maar grote aantallen. Vooral de pensioenfondsen voor de detailhandel en de horeca hebben veel van die piepkleine pensioenen. Bij het Pensioenfonds Detailhandel gaat het bijvoorbeeld om 42.000 stuks, die gemiddeld 0,89 euro per jaar uitkeren. Dat zijn vaak pensioenen van mensen die als student bijvoorbeeld een tijdje in de kroeg of restaurant werkten, of in de zomermaanden in een winkel. Vaak zonder het te weten bouwden zij een pensioen op.
Algemene pot
Al die kleine pensioenen zijn maar lastig en kostbaar voor de pensioenfondsen en verzekeraars. Ze kosten relatief veel geld aan administratiekosten. En degenen die er recht op hebben, schieten ook niet veel op met een uitkering van een paar cent per maand na hun pensionering.

Vandaar dat de overheid besloten heeft dat die piepkleine pensioenen verdwijnen per januari. Wie wil weten of hij of zij nog ergens zo'n piepklein pensioen heeft staan, kan daarvoor terecht op de website mijnpensioenoverzicht.nl. Daar kan iedereen een totaaloverzicht van zijn opgebouwde pensioenrechten bekijken. Als blijkt dat er nog ergens een piepklein pensioen staat, kan dat geld worden opgevraagd bij het pensioenfonds of de verzekeraar. Dat kan toch een paar tientjes opleveren in deze dure decembermaand.

Dat moet nog wel dit jaar gebeuren. Vanaf januari vloeien de niet opgevraagde pensioenen in de algemene pensioenpot. Het geld komt dan terecht bij de andere deelnemers in het fonds. ,,Dat gaat niet om enorme bedragen'', zegt een woordvoerder van de Pensioenfederatie. ,,Het betekent niet dat de dekkingsgraden zullen stijgen.’’

Het nieuws dat de piepkleine pensioenen verdwijnen, lijkt nog niet erg bekend te zijn. Bij Pensioenfonds Detailhandel bijvoorbeeld komen maar een paar honderd telefoontjes per maand binnen met een vraag over de kleine pensioenen. Mochten mensen massaal wakker worden de laatste weken van dit jaar, dan zal dat niet tot problemen leiden, verwacht het fonds. ,,De mensen kunnen telefonisch of per mail een verzoek tot uitbetaling doen. En als het nodig is, zetten we meer mensen bij de telefonische helpdesk’’, aldus een woordvoerder.

Paar tientjes
Bij Stichting Pensioenregister, dat de site mijnpensioenoverzicht.nl beheert, komen dagelijks zo'n honderd telefoontjes binnen. ,,Het is dus wel bekend bij mensen’’, constateert de woordvoerder. ,,Mensen bellen ons vooral met de vraag hoeveel ze terugkrijgen. Ze denken vaak dat het om honderden of duizenden euro's gaat. Maar in werkelijkheid gaat het om een paar tientjes maximaal.’’

Er komt vanaf volgend jaar ook een verhuizing op gang van de kleine pensioenen, met een uitkering tussen de 2 euro en de 474,11 euro per jaar. Nu worden deze pensioenen soms afgekocht door het pensioenfonds. Dat kan vanaf volgend jaar niet meer. ,,De bedoeling is, dat geld dat is gereserveerd voor het pensioen ook bestemd blijft voor het pensioen’’, zegt een woordvoerder van de Pensioenfederatie.

Bij afkoop krijgt de deelnemer een bedrag in handen dat tot een paar duizend euro kan oplopen. Geld dat mooi gebruikt kan worden voor de aanschaf van een auto, vakantie of verbouwing. Maar het betekent ook minder pensioen op de oude dag. Zeker als iemand tijdens zijn werkende leven meerdere kleine pensioenen opbouwde en die laat afkopen, kan er een flink pensioengat zijn bij pensionering. Vanaf januari is afkopen daarom niet meer toegestaan. De bestaande kleine pensioenen worden in de komende twee jaar overgeheveld naar het huidige pensioenfonds. Als diegene op dat moment geen pensioen opbouwt, bijvoorbeeld omdat de deelnemer werkloos is of zzp'er, blijft het kleine pensioen staan bij het betreffende pensioenfonds.

Verhuizing
Voor de verhuizing van het kleine pensioen hoeft de deelnemer niet in actie te komen. Sterker, hij kan niet eens in actie komen, want de overdracht kan niet worden tegengehouden. De overdracht is wettelijk geregeld en wordt door het pensioenfonds uitgevoerd. Dat kost de deelnemers niets.

De overdracht van pensioenen was al mogelijk als de deelnemer daarom vroeg. Die overdracht was wel aan regels gebonden. Zo kon er geen overdracht plaatsvinden als het fonds in onderdekking was. En dat was jarenlang het geval bij de vier grootste pensioenfondsen. Die beperkingen gelden niet meer bij de verplichte overdracht.

De kosten voor de overdracht en de afkoop van de piepkleine pensioenen worden betaald door de pensioenfondsen. Die vinden dat geen punt, want ze denken op termijn kosten te besparen. De administratie van al die kleine pensioenen is duur. De besparing op die kosten zal opwegen tegen de eenmalige extra kosten die ze nu moeten maken, is de verwachting.

Bron

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X