Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Winnaars Maritime Awards 2018 blinken uit innovatie

In Zaandam zijn maandagavond 12 november de winnaars van de Maritime Awards 2018 bekendgemaakt. 1.000 maritieme professionals vierden tijdens het Maritime Awards Gala, een jaarlijks exclusief netwerkevenement, de successen van de innovatiekracht van de Nederlandse maritieme sector. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) benadrukte vanaf het podium het belang van de sector en overhandigde tevens de Maritieme Monitor en Havenmonitor.

De winnaars van de vijf Maritime Awards zijn:

Maritime RNLN Van Hengel-Spengler Award 2018
De Maritime RNLN Van Hengel-Spengler Award 2018 is uitgereikt aan Kirsten Schmidt voor haar Augmented Reality Navigation. Kirsten onderzocht tijdens een stage bij TNO hoe Augmented Reality (AR) marinepersoneel op de brug kan helpen met veilige navigatie. Op basis van kwalitatief onderzoek en evaluaties door operationele gebruikers kwam zij tot een AR-viewer concept met een prototype van een AR-device, dat de situation awareness vergroot en daarmee ondersteuning biedt bij veilige navigatie. Haar onderzoek blonk uit op de beoordeelde criteria operationele relevantie, realiseerbaarheid, mate van vernieuwing, kwaliteit en uniciteit. De operationele relevantie ligt in het vergroten van navigatieveiligheid, waarbij technologie de gebruiker niet afleidt van wat er buiten gebeurt, maar juist ondersteunt. Een uitermate volwassen onderzoek waarvan de praktische relevantie buiten kijf staat.

Maritime Designer Award 2018
De Maritime Designer Award 2018 is toegekend aan Gijsbert van Marrewijk (Berthan Research) voor zijn studie naar toepassing van T-foils onder snelle schepen. Zijn nieuw ontwikkelde oplossing voor het aansturen van T-foils heeft de potentie om de toepassing van draagvleugels opnieuw onder de aandacht te brengen. Ontwikkelingen met betrekking tot het inzetten van watertaxi’s en fietsferry’s in en tussen grote steden bieden nieuwe mogelijkheden om deze oplossing opnieuw serieus te nemen. Het gebruik van het water als alternatief voor (openbaar)personenvervoer kan hierdoor nog concurrerender worden omdat hogere snelheden kunnen worden bereikt. De veiligheid ervan verdient natuurlijk extra aandacht. Dit wordt ook onderkend door Gijsbert en vormt een belangrijk onderdeel van het voorgestelde vervolgonderzoek.

Maritime Innovation Award 2018
Fleet Cleaner is winnaar van de Maritime Innovation Award 2018 omdat het een uniek systeem is, wat door hen zelf bedacht is en een enorm commercieel potentieel heeft. De jury noemt Fleet Cleaner een echte maritieme innovatie. Fleet Cleaner verwijdert aangroei van de scheepshuid van zeeschepen tijdens het laden en lossen in de haven met een zelf ontwikkelde robot. Het hele proces van schoonmaak wordt aangeboden en niet enkel de aanschaf van de equipment, men koopt dus eigenlijk de service van ‘een schoon schip’. Fleet Cleaner is een mooie machine, die in een lastige omgeving kan opereren. De ontwikkelaars hebben verschillende innovaties moeten doen en die vervolgens moeten combineren om tot dit resultaat te komen. Het schoonmaakproces wordt door Fleet Cleaner echt verbeterd.

Maritime KVNR Shipping Award 2018
De winnaar van de KVNR Shipping Award 2018 zijn Multraship & Novatug met hun CARROUSEL RAVE TUG. De jury prijst Multraship voor het succesvol uitvoeren van een gedurfd en kostbaar experiment dat ook voor andere marktpartijen beschikbaar zal zijn. Multraship heeft blijk gegeven van een sterke toekomstvisie gebaseerd op de realisatie van de CARROUSEL RAVE TUG. Multraship heeft in samenwerking met Novatug niet alleen een succesvol vernieuwend schip gerealiseerd. Er bestaan vergevorderde plannen om een leasemaatschappij op te richten om de technologie ook beschikbaar te stellen voor andere rederijen die in deze markt opereren. Deze innovatie heeft, ook gelet op de milieuwinst per schip, een enorme exponentieel groeiende toegevoegde waarde voor Nederland. Het totaal ontwerp resulteert naast brandstofbesparing eveneens in lagere belasting van draaiende onderdelen waardoor de kosten van onderhoud laag kunnen blijven.

Maritime Award: KNVTS Schip van het Jaar 2018
Sleephopperzuiger ‘Scheldt River’ ontworpen en gebouwd door Royal IHC is tot winnaar van de Maritime Award KNVTS Schip van het Jaar 2018 uitgeroepen. Deze sleephopperzuiger bevat een aantal innovaties met onder andere een tweetoeren tandwielkast, de opslag van een baggermengsel met zeer hoge dichtheid, waarmee de baggeroperaties (verder) geoptimaliseerd worden. De toepassing van LNG voor de energievoorziening van een dergelijke schip is echter een wereldwijde primeur. Royal IHC en opdrachtgever DEME maken daarmee een grote stap naar schoner baggeren, hetgeen door de jury zeer gewaardeerd wordt.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X