Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Maritieme sector laat licht herstel zien in 2017

De omzet van de maritieme sector groeide met zo’n 3% en de werkgelegenheid bleef vrijwel gelijk. Dat blijkt uit de Maritieme Monitor 2018 die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag presenteert in Zaandam tijdens het Maritime Awards Gala. Dit is een licht herstel vergeleken met 2016 toen de sector geen groei liet zien.

Van Nieuwenhuizen: ‘De cijfers laten zien dat er door de jaren heen groei zit in maritiem Nederland. Een opleving die helaas nog niet heeft ingezet bij alle sectoren. Een uitblinker is de groei van de werkgelegenheid in de havens, die in vergelijking met 2006 bijna 30 procent is gestegen. De maritieme dienstverleners laten ook groeicijfers zien en bouwen daarmee verder aan de kennisvoorsprong en innovaties waar de hele maritieme cluster van profiteert.’

Herstel
Uit de monitor blijkt dat in vergelijking met de groei van de Nederlandse economie als geheel (4,1%) de sector in 2017 met een groei van 0,1% achter blijft. Het lijkt erop dat bedrijven na het zwakke jaar 2016 in omzetgroei hebben geïnvesteerd en niet zozeer in een uitbreiding van personeel of direct herstel van de winst.

Werkgelegenheid
De totale productiewaarde van de maritieme cluster was in 2017 € 55,1 miljard. Daarvan is € 18,5 miljard direct bijgedragen aan toegevoegde waarde van de Nederlandse economie en indirect kwam daar nog € 4,3 miljard bij van bijvoorbeeld toeleveringsbedrijven. De maritieme cluster genereert hiermee circa 3,1% van het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland. De maritieme cluster bood in 2017 werk aan 258.722 medewerkers waarvan circa 166.763 in de sector zelf werken (2,85% van de werkgelegenheid in Nederland).

Groei havens
In de Nederlandse zeehavens werkten in 2017 ruim 184.000 mensen. De directe toegevoegde waarde nam in 2017 met € 1 miljard toe tot € 27,9 miljard. De totale directe en indirecte toegevoegde waarde kwam uit op € 42,4 miljard.

Maritieme monitor
De Maritieme Monitor wordt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd door Ecorys en geeft een beeld van de economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en innovatie van de maritieme cluster en de 11 maritieme sectoren. De monitor komt tot stand in nauwe samenwerking met Nederland Maritiem Land. Daarnaast voert Erasmus UPT voor het ministerie de Havenmonitor uit, die tevens de economische ontwikkeling van het niet-maritieme bedrijfsleven in de zeehavens in beeld brengt.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X