Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Wet ter Bescherming Koopvaardij

Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Ten Broeke en Van Helvert regelt dat Nederlandse koopvaardijschepen bij de doorgang van gevaarlijke zeegebieden beter beschermt worden tegen piraterij. Hiermee kunnen koopvaardijschepen die in het Nederlandse scheepsregister zijn ingeschreven, als er geen militaire bescherming (Vessel Protection Detachement (VPD)) mogelijk is, gebruik maken van particuliere maritieme beveiligers.

Dit wetsvoorstel regelt:
  • de borging van de kwaliteit van beveiligingsbedrijven en hun beveiligers (certificering, vergunningverlening en toezicht);
  • het voorwaardelijk toepassen door de reder en kapitein van alle redelijkerwijs mogelijk beschermingsmaatregelen;
  • de bevoegdheid van particuliere maritieme beveiligers om onder bijzondere omstandigheden wapens te gebruiken en geweld aan te wenden;
  • de aanvraag en toestemming voor de beveiliging van transporten.
Stand van zakenHet voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

De initiatiefnemer heeft bij brief van 3 november 2017 (EK, 8) medegedeeld dat de heer Van Helvert de verdediging van dit voorstel overneemt van de heer Knops.

Kerngegevens
  • ingediend: 26 september 2016
  • titel: Voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij)
  • schriftelijke voorbereiding: commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  • ondertekening: minister van Justitie en Veiligheid
  • inwerkingtreding: Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen ervan verschillend kan worden vastgesteld, en vervalt op het tijdstip dat een rijkswet houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van schepen die de vlag van het Koninkrijk voeren, in werking treedt.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X