Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Deze belastingvoordelen staan op stapel

De nieuwe coalitie zet in op zes miljard euro lastenverlichting voor de komende vier jaar. Met name wie werkt en een gezin heeft, gaat erop vooruit. Het uitgangspunt van de vier nieuwe coalitiepartijen was tijdens hun verkiezingscampagne al dat werken meer moet lonen. Daarom wordt ook een vlaktaks ingevoerd. Die tariefgrens van 68.600 wordt drie jaar lang bevroren.

Bovendien wordt de arbeidskorting verhoogd met 700 miljoen euro waardoor werkenden erop vooruitgaan. Later wordt dat iets minder, maar er blijft een plus van 300 miljoen euro. Wel wordt die korting naar de hogere inkomens toe iets sneller afgebouwd. In totaal gaat het om zo’n anderhalf miljard euro die de nieuwe coalitie hiervoor uittrekt. Voor alle belastingbetalers geldt dat er een dikke drie miljard euro extra naar de algemene heffingskorting gaat waardoor er minder belasting hoeft te worden betaald.

Gezin
Er wordt maar liefst een half miljard euro uitgetrokken om meer ouders gebruik te laten maken van het kindgebonden budget. Ook kunnen kinderen goedkoper naar de crèche dankzij 250 miljoen extra voor de kinderopvangtoeslag. De kinderbijslag gaat eveneens met 250 miljoen omhoog.

Woning
Met de invoering van de vlaktaks worden ook de aftrekposten aangepast aan het nieuwe tarief van 36,9 procent. Dat geldt dus ook voor de hypotheekrenteaftrek. Huizenbezitters worden via het eigenwoningforfait gecompenseerd. Woningeigenaren die weinig of zelfs geen eigenwoningschuld hebben, kunnen nu nog gebruik maken van een aantrekkelijke regeling: de wet-Hillen. Daarin mogen deze huiseigenaren het verschil tussen het forfait en hun lage aftrekbare kosten bij de belasting terugvragen. Die regeling komt echter te vervallen. Het moet de schatkist maar liefst een miljard euro besparen.

Vergroening
De heffingskorting op de energierekening gaat omlaag van 308,54 euro (exclusief btw) naar 257 euro. Huishoudens krijgen deze belastingvermindering omdat de overheid een deel van het energiegebruik ziet als een basisbehoefte. De vier partijen willen ook elektriciteit minder zwaar belasten en gasverbruik juist zwaarder.

De nieuwe coalitie herintroduceert bovendien de vliegtaks. Dit moet de schatkist jaarlijks 200 miljoen euro opleveren.

Bedrijven
Niet alleen werknemers profiteren van belastingvoordelen. De grotere bedrijven hoeven minder belasting over hun winst te gaan betalen. De vennootschapsbelasting gaat voor hen omlaag van 25 naar 21 procent. Kleinere ondernemingen gaan naar een tarief van 16 procent. Daarmee wil het aanstaande kabinet met name ook stimuleren dat er een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Nederland blijft bestaan, nu ook andere landen om ons heen hun tarieven omlaag gooien en de Brexit voor de deur staat.
Detailhandel
Wel zullen kleinere ondernemers in sectoren als de detailhandel de nadelen ondervinden van de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Bovendien worden sigaretten duurder. De tabaksaccijns gaat in stappen omhoog naar 200 miljoen euro. Wie in de grensregio’s daarin handelt, zal daardoor nadeel ondervinden van de concurrentie uit buurlanden.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X